خانه > حزب اتحاد کمونیسم کارگری > چند اطلاعيه کارگرى

چند اطلاعيه کارگرى

آوریل 12, 2012

کارگران اداره برق (توانیر تهران) منطقه یادگار شمالی
6 ماه دستمزد و عیدی پایان سال معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای 6 ماهه دوم سال 1390 و عیدی و پاداش و سنوات بیش از 3000 نفر از کارگران توانیر تهران تاکنون پرداخت نشده است. در آخرین روزهای پایانی سال مبالغ ناچیزی حدود 500 هزار تومان بعنوان اللحساب؟! به حساب کارگران واریز شده اما همچنان خبری از محاسبه شفاف و پرداخت دستمزدهای کارگران نیست.

پرداخت انواع مساعده و اللحساب شگرد سرمایه داران در قاموس حکومت اسلامی برای ماستمالی و دزدی دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر کارگران است. کارگران توانیر تهران تحت پو شش و طرف قرارداد انواع شرکتهای انگل پیمانکاریند. شرکتهای انگل پیمانکاری که هر یک به طریقی متعلق و وابسته به عوامل و باندهای فاسد حکومت اسلامیند.

کار سنگین و توانفرسا، ماموریتهای مداوم خارج از شهری، دستمزدهای بسیار ناچیز و اندک و عدم پرداخت بموقع همین دستمزدها، کار در فضای تحقیر و ارعاب و فشار روانی٬ اوضاع را در میان کارگران توانیر تهران ملتهب و بحرانی نموده است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ آوريل ٢٠١٢ – ٢٢ فروردين ١٣٩١


کارگران راه آهن تهران
دستمزدهای پایان سال معوق!

شرکت صنعت گستران ریلی

بنا به خبر دريافتى٬ تا روز هفدهم فروردین ماه دستمزدهای اسفند ماه و همچنین عیدی و سنوات پایان سال بیش از 30 نفر از کارگران شرکت انگل پیمانکاری صنعت گستران ریلی پرداخت نشده و بلاتکلیف به قوت خود باقی است. دوسیه مدیر شرکت در جواب کارگران معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان هستند با تهدید و ارعاب گفته است: باید کار کنید٬ باید بیشتر کار کنید٬ امسال سال کار بیشتر و حمایت از سرمایه است!

شرکت صنعت گستران ریلی با بیش از 30 کارگر با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده  و ساعت کاری 8 صبح تا شب! و کار اجباری در تعطیلات مستقر در راه آهن تهران ارایه دهنده انواع سرویس و خدمات فنی بخشهایی از راه آهن است.

شرکت هجرت گستر!

دستمزدهای اسفند ماه و عیدی و پاداش پایان سال 70 نفر از کارگران زحمتکش شرکت پیمانکاری هجرت گستر تا امروز پرداخت نشده و عوامل کارفرما در جواب اعتراضات کارگران گاهی با تهدید، گاهی با وعده های دروغ و با توسل به انواع کارشکنی تا امروز از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری نموده اند.

شرکت پیمانکاری هجرت گستر با 70 نفر کارگر قراردادی، با قراردادهای یکجانبه و سفید امضا و ساعت کاری صبح تا شب و کار در تعطیلات با دستمزدهای 300 هزار تومانی ارایه دهنده انواع خدمات فنی و ریلی در راه آهن تهران میباشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ آوريل ٢٠١٢ – ٢٢ فروردين ١٣٩١


کارگران سازمان انتقال خون تهران
دستمزدهای اسفند و عیدی پایان سال معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای اسفند ماه و عیدی و پاداش و سنوات بیش از 60 نفر از کارگران بخش خدمات و تدارکات سازمان انتقال خون تهران و پایگاههای مربوطه آن که در سطح شهر تهران مستقرند تا روز هفدهم فروردین ماه پرداخت نشده است. مراجعات و پیگیریهای مکرر کارگران به عوامل حکومت اسلامی در سازمان انتقال خون در روزهای پایانی سال و همچنین در چند روز گذشته برای دریافت دستمزدهای پرداخت نشده به نتیجه ای نرسیده است. برخی از اوباش حکومتی در سازمان انتقال خون در حالیکه در آخرین روزهای پایان سال تحت عناوین ماموریت، پاداش پایان سال، کارانه و… پولهای دهها میلیونی به جیب زده اند و حتی دستمزدهای ناچیز کارگران را هم بالا کشیده اند. حالا در جواب کارگران با تمسخر و تهدید به اخراج میگویند بودجه نداریم، پول نیست و …

یکی از کارگران میگفت: ساعت کاریمان از 8 صبح تا 8 شب است البته بعلاوه تعطیلات، در ازای این همه کار در محیطهای آلوده که احتمال خطر ابتلا به هر نوع بیماری خطرناک و مسری خونی هم هست٬ دستمزدمان را بر طبق قانون کار این حکومت که در جهت منافع سرمایه داران و از ما بهتران و برطبق قانون جنایت اسلام و خداست 300 هزار تومان قرار داده اند، حالا از پرداخت همین 300 هزار تومان هم طفره می روند. من کارگر نتوا نستم در شب عید دو دست لباس برای بچه هایم بخرم؟ حالا این شریعتی مدیر مالی انتقال خون که از اون جاسوس های حرفه ای است و دمش هم به حکومت وصل است بیش از دو هفته است که برای مسافرت و تعطیلات عید با هزینه های آنچنانی به کشورهای خارجی رفته است.

در بیش از 30 پایگاه انتقال خون در سطح شهر تهران بیش از 60 نفر کارگران خدماتی و تدارکاتی با ساعت کاری از 8 صبح تا 8 شب و کار اجباری در تعطیلات با دستمزدهای 300 هزار تومانی و قراردادهای موقت سفید امضا در تحت شرایط سنگین و آلوده کاری مشغول به کارند.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ آوريل ٢٠١٢ – ٢٢ فروردين ١٣٩١


کارگران جنرال مکانیک
اخراج و بیکار سازی گسترده در سال جدید!

در اطلاعیه های قبلی اعلام داشته بودیم بنا به سیاستهای جنایتکارانه سرمایه داران در شرکت جنرال مکانیک٬ عدم پرداخت دستمزدهای معوق چندین ماهه و همچنین بیکار سازی مداوم کارگران ادامه دارد و کارگران فعلا شاغل نیز در معرض و تهدید جدی اخراج و بیکاری هستند. در اولین روزهای سال جدید در حالیکه کارگران و خانواده هایشان چند روز تعطیلی عید را ب
جیبهای خالی و فقر و نداری به سر برده اند و ریالی از دستمزدهای 3 ماهه دی، بهمن و اسفند و عیدی و سنوات و پاداش پایان سال گذشته هم را دریافت ننموده اند٬ بیش از 50 نفر از کارگران از کار اخراج و بیکار شده اند. یاری مدیر شرکت و عواملش به کارگران اعلام داشته اند بعلت مشکلاتی که برای شرکت پیش آمده کار تعطیل است، نیازی به شما نیست٬ به خانه هایتان بروید٬ اگر نیاز کاری بود شماها را خبر میکنیم!

بنا به اخبار موثق از قرار بین دزدان و اوباشان حکومت اسلامی در شهرداری تهران و امثال یاری در شرکت جنرال مکانیک و چندین نفر سرمایه دار زمیندار و انگل در خارج کشور برسر سهم خواهی و سود بیشتر اختلاف و شکراب شده است. عوامل حکومت اسلامی در شهرداری تهران و شرکت جنرال مکانیک دهها هزار متر زمین در غرب تهران و منطقه پارک ارم را که ظاهرا سند و ورق پاره اش بنام چند سرمایه دار طفیلی در خارج کشور است را تحت پوشش پروژه های به اصطلاح شهر سازی و پل سازی خود قرار داده و از این راه و همچنین استثمار کارگران میلیارد میلیارد سودهای سرگیجه آور به جیب زده اند و حالا اختلاف حضرات با سرمایه داران در خارج کشور به شکایت و شکایت کشی به بارگاه فساد و جنایت حکومت اسلامی کشیده شده است. اگر سرمایه داران در سر بالایی همدیگر را گاز میگیرند و برای تصاحب سودهای بی حساب و باد آورده همدیگر را پاره میکنند٬ چرا کارگران و خانواده های محروم شان بایستی تاوان این همه جنایت و فساد و سود جویی را بپردازند؟

بازگشت به کار فوری کارگران اخراجی، پرداخت 3 ماه دستمزد معوق و عیدی و سنوات و پاداش پایان سال کلیه کارگران اخراجی و فعلا شاغل، 5 روز 6 ساعته کاری در هفته، امنیت شغلی و حق تشکل و اعتصاب، افزایش فوری دستمزدها مطابق با تورم و هزینه های روز افزون زندگی، برخورداری از مسکن و بهداشت و درمان و آموزش مناسب مطابق با استانداردهای انسانی از جمله خواستهای عاجل و اصلی کارگران جنرال مکانیک است.

شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک (غرب تهران) هم اکنون با بیش از 50 کارگر با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای به اصطلاح 330 هزار تومانی و ساعت و شیفت کاری فعلا نامعلوم طرف قرارداد شهرداری تهران و مجری و سازنده انواع اتوبان و پل های رو گذر در غرب تهران است. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت بنیاد مستضعفان حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران بوده و یاری مدیر شرکت به همراه دیگر همدستان دزدش در روابط پنهانی و زد و بند و فساد مالی با شهرداری تهران و عوامل حکومتی در بنیاد مستضعفان به بهای استثمار وحشیانه کارگران، نپرداختن دستمزدها و اخراج کارگران ثروتهای نجومی به جیب می زنند.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ آوريل ٢٠١٢ – ٢٢ فروردين ١٣٩١


مرکز مخابرات ثابت قدم تهران
طرح اخراج کارگران محکوم است!

در اطلاعیه قبلی در تاریخ 24/12/90 اعلام داشتیم بنا به تصمیم فرماندهان شکنجه گر و جانی سپاه پاسداران حکومت اسلامی که حالا در مسند مدیران و سرمایه داران نو کیسه در اداره مخابرات تهران تشریف دارند٬ در آخرین روزهای پایانی سال تعداد زیادی از کارگران مراکز مخابراتی تهران از جمله مراکز مخابراتی کاشانی، موج آسا و پیام نور از کار اخراج و بیکار شدند. و حالا در ادامه همین سیاست ضد کارگری اوباش اسلامی بر علیه کارگران٬ عوامل کارفرما در مرکز مخابراتی ثابت قدم تهران در اولین روزهای کاری در سال جدید در حالیکه قراردادهای کاری کارگران به اتمام رسیده از تمدید مجدد قرارداد با کارگران خودداری نمودند. به کارگران گفته اند وجود  این تعداد نیرو در این مرکز زیادی و زیانده بوده و دارای هزینه و بار مالی اضافی است که بایستی تا پایان فروردین ماه یعنی تا کمتر از 10 روز دیگر 8 نفر از کارگران از  کار اخراج و بیکار گردند.

سیاست اخراج و بیکار سازی کارگران و در عین حال تشدید و افزایش شدت استثمار دیگر کارگران فعلا شاغل٬ سیاست و حربه همیشگی حکومت اسلامی و سرمایه داران برعلیه خانواده های کارگری و در جهت سود جویی بیشتر است.

یکی از کارگران میگفت: دارای بیش از 8 سال سابقه کار هستم. هر روز که سر کار می آیم با اضطراب و ترس منتظرم که عذرم را بخواهند و بگویند بفرما برو. خودم، همسر و دو فرزندم با مستاجری با نداری و فقر با انواع تحقیر و هزار و یک مشکل این زندگی جهنمی را که برایمان ساخته اند به سر میبریم. این حکومت و پاسدارانش در مخابرات ما کارگران و خانواده هایمان را در سایه سرکوب و سانسور و اختناق و استثمار وحشیانه در بحران بیکاری و اخراج، فقر و نداری و گرانی و تورمی که بیداد میکند به اسارت گرفته اند. ابهام و ترس از آینده ای که هر روز تلخ تر و سیاه تر میشود زندگی ما کارگران را به کام خود فرو برده است. آیا آخوندها، آیا سرمایه داران، آیا فرماندهان سپاه و اطلاعات، آیا خیل همه این بیکارگان و جانیان مفتخور زندگیشان مانند ما کارگران است؟

منطقه مخابراتی ثابت قدم تهران فعلا  با 16 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای موقت و سفید امضا و البته تمدید نشده با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب و کار اجباری در همه تعطیلات ارایه دهنده خدمات فنی و مخابراتی در منطقه چیتگر و جاده مخصوص میباشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی،
برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ آوريل ٢٠١٢ – ٢٢ فروردين ١٣٩١

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: