خانه > شهلا دانشفر > سال جديد سر آغاز اعتراضات گسترده كارگرى، چند تاكيد مهم

سال جديد سر آغاز اعتراضات گسترده كارگرى، چند تاكيد مهم

آوریل 15, 2012

هفته گذشته، شروع كار در آغاز سال جديد و بعد از تعطيلات نوروزي، هفته پر جنب و جوش اعتراضات كارگري بود. هفته اي كه گوشه اي از فضاي انفجاري مراكز كارگري را به نمايش گذاشت.

در هفته گذشته ۷۰۰ كارگر اخراجي شهاب خودرو، بيش از ۶۰۰ كارگر صنايع فلزي راه دور، ٢٠٠ كارگر کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور،  كارگران نساجی مازندران،  سه هزار كارگر ني بر كشت و صنعت كارون شوشتر، كارگران دستفروش ميدان گاز شهر سنندج و تعدادي از معلمان حق التدريس در تهران دست از كار كشيدند و تجمعات اعتراضي برپا كردند. اعتصابات و تجمعات چندين هزار كارگر در تهران و شهرهاي مختلف در چندین كارخانه و مركز كارگري، تجمعات مقابل فرمانداری ها  و مراکز دولتی مختلف و جاده بستنها و پيكت كردنهاي كارگران در كارخانجات مختلف  این را تاکید میکند که سال جدید سال اعتراضات گسترده كارگري است.

بعلاوه خبر ها حاكي از فضاي اعتراضي در ميان بازنشستگان، پرستاران، و عليه بيكارسازي ها است. زمزمه از سر گيري اعتراضات در ميان بازنشستگان بالاست و بازنشستگان در ادامه اعتراضاتشان در اسفند ماه پيگير خواستهايشان هستند و به انتساب متهم رديف اول پرونده كهريزك سعيد مرتضوي به مديريت تامين اجتماعي معترضند. اين موضوع فضاي اعتراضي در ميان آنان را به مراتب تشديد كرده است. خصوصا اينكه كيس سعيد مرتضوي و جنايتهايش، موضوع اعتراض كل جامعه است. در جامعه اي كه خواست قلبي مردم محاكمه همه سران جنايتكار رژيم است،  باز شدن پرونده مرتضوي فرصتي است براي مردم براي حمله به يكي از اين جنايتكاران و كنار زدنش، پرونده اي كه تا  سرنگوني جمهوري اسلامي باز خواهد ماند . ويژگي ديگر اين كيس اينجاست كه  وجود مرتضوي موضوع نزاعهای درون حکومتی است. او در درون خود حكومت شاكيان صاحب نفوذي  دارد، از همين رو از يكسو حكم جلب وي را صادر كرده اند و  از سوي ديگر دولت ۳۵ ميليارد تومان بابت بدهي هاي صندوق تامين اجتماعي هزينه كرده است تا بلكه اين جلاد كهريزك را براي مديريت در تامين اجتماعي قالب كند. جالب است شوراهاي اسلامي نيز آبرو باخته تر از هر وقت به صف حاميان اين جنايتكار پيوسته اند. خلاصه و بطور واقعي مرتضوي روي دستشان مانده است و دارند به سر هم ميزنند و در آستانه اول مه ما شاهد همه اين كشاكش ها و نيز شدت گيري فضاي اعتراضي در ميان بازنشستگان هستيم.

 در ميان پرستاران نيز در ادامه اعتراضات اسفند ماه خود بخاطر سطح نازل حقوقهايشان و فشار بالاي كاري، صحبت از پيگيري خواستهايشان است. همچنين در بسياري از مراكز كارگري كارفرمايان و دولت غياب كارگران در ايام تعطيلات نوروزي  را فرصتي ديده و قرارداد كارگران قراردادي را تمديد نكرده اند و بنا بر خبرهاي منتشر شده ۳۰ درصد از كارگران قراردادي در سال جديد به كار گرفته نشده و از كار بيكار شده اند  و اين خود زنجيره اي از اعتراضات كارگري را در پي خواهد داشت. گراني سرسام آور و افزايش هر روزه قيمت ها نيز چاشني فضاي انفجاري در ميان كارگران و كل جامعه شده و همه اينها  زمينه هاي موج جديدي از اعتراض و مبارزه در ميان كارگران را فراهم كرده است كه سرآغازش را در هفته گذشته شاهد بوديم. از جمله این اعتراضات می توان به تجمعات هر روزه كارگران در مقابل مجلس اسلامي و دفتر احمدي نژاد و تبديل اين مكان ها به محل اجتماعات چند صد نفره كارگری، اشاره کرد. كارگران شهاب خودرو هم در اعتراض به بيكارسازيها به همراه خانواده هايشان دست به اعتراض زده و سپس اعتراض خود را با تجمع در مقابل مجلس و دفتر احمدي نژاد ادامه دادند.  

 توجه به این مجموعه خبرها تصوير روشني از حال و هواي جنبش اعتراضي كارگري در آغاز سال جديد و در آستانه روز جهاني كارگر بدست ميدهد. فضايي از اعتراض و مبارزه كه بر نكات زير تاكيد بيشتري ميگذارد:

۱- اجتماعات كارگري محلي براي سازمانيابي اعتراضات كارگران
روزي نيست كه در اين و آن كارخانه، در اين شهر و در آن شهر تجمع و اعتراض كارگران صورت نگيرد. هفته گذشته همانطور كه بالاتر اشاره كردم از اين جهت هفته پر جنب و جوشي بود. يك گام مهم در اين اعتراضات به راه انداختن گفتمان مجمع عمومي كارگري به عنوان ظرف اتحاد و سازمانيابي آنان است. در همين جمع شدنها است که بايد به كارگران نشان داد كه قدرت آنها در جمع بودنشان است و انجام اين كار بصورت منظم و هفتگي يك راه ممكن و عملي متحد ماندن و متشكل شدن آنان براي پيگيري خواستها و مطالباتشان است. بايد براي اين كار تلاش عملي كرد و همانطور كه كارگران بازنشسته اعلام داشته اند كه هر هفته در مقابل تامين اجتماعي جمع شده و مجمع عمومي خود را تشكيل ميدهند و خواستها و اعتراضاتشان را پي ميگيرند، در همه جا فعالين و رهبران كارگران با همين افق حركت کرده و مبارزات كارگران را سازماندهی كنند. اين شرط مهم قدرتگيري و گسترش مبارزات كارگري است. بايد تلاش كنيم كه  اجتماعات اعتراضي كارگران را  به مجمع عمومي و محل تصميم گيري آنان تبديل كنيم.

۲- تجمع مقابل مجلس اسلامي و مراكز دولتي محلي براي همبستگي اعتراضات كارگري
جمع شدن مقابل مجلس و مراكز دولتي يك سنت رايج اعتراضات كارگري در ايران است. بدرجه اي كه اعتراضات گسترده تر ميشود، ما شاهد تجمعات جمع هاي وسيعتري از كارگران و بخش هاي مختلف جامعه در مقابل چنين مراكزي هستيم. تجمع در چنين مكانهايي زمينه مناسبي براي جلب همبستگي كارگري و بخش هاي ديگر جامعه را فراهم ميكند. خصوصا تحولات امروز جهاني، تجربه اي چون والستريت و تحصن كردن در مقابل مراكز قدرت يك درصدي هاي حاكم، افق روشني به اعتراضات كارگري در ايران نيز داده
است. از همين رو استفاده از چنين مراكزي براي تجمعات اعتراضي كارگري در شرايط پر جنب و جوش اعتراضي كنوني جايگاه و اهميت ويژه تري پيدا ميكند. در عين حال سرزدن به اين مراكز، انعكاس اخبار تجمعات اعتراضي در آنجا و گرفتن عكس و فيلم جنبه ديگري از كار است كه جوانان و دانشجويان نقش مهمي ميتوانند در اين زمينه داشته باشند.
 
  ۳- شركت خانواده هاي كارگري يك فاكتور مهم در اجتماعي شدن اعتراضات كارگري
شركت خانواده هاي كارگري در اعتراضات كارگري، يك جنبه مهم قدرتيابي اعتراضات كارگران و كشاندن دامنه آن به سطح جامعه است. البته كارگران به تجربه اهميت و جايگاه اين امر را در مبارزات خود دريافته اند و شركت خانواده هاي كارگري خوشبختانه هر روز جايگاه بيشتري در مبارزات كارگري پيدا كرده است. نمونه اش در همين هفته اخير بود كه ما شاهد شركت تجمع كارگران شهاب خودرو به همراه خانواده هايشان بوديم. در اسفند ماه نيز كارگران اخراجي توليد منگنه ذوب آهن اصفهان به همراه خانواده هايشان در محل كارخانه چادر زدند و متحصن شدند و ديديم كه همكاران شاغلشان نيز از اعتراض آنان حمايت و پشتيباني كردند. اما بطور واقعي هنوز در بخش عظيمي از اعتراضاتي كه جريان دارد اين نيرو با همه وزن خود وارد كارزار نشده است.  تصور كنيد هزاران كارگر معترض با نیروی خانواده هاي خود به چه نيروي عظيمي تبديل خواهند شد كه بدون شك تاثيرات خود را بر فضاي سياسي شهرها و كل جامعه خواهد گذاشت. بايد خانواده ها، اين نيروي عظيم اجتماعي را كه خود شريك اعتراض و خواستهاي مبارزاتي كارگرانند وسيعا و بطور سازمان يافته، به ميدان آورد.

۴- اعتراضات كارگران بازنشسته، يك كانون مهم براي تدارك اول مه
مبارزات كارگران بازنشسته بخاطر سطح نازل دستمزدهايشان و تعويق مرتب همين چندرقاز حقوق و همانطور كه اشاره كردم موضوع جنجالي انتساب سعيد مرتضوي متهم رديف اول كهريزك به مديريت تامين اجتماعي هم اكنون يكي از كانون هاي داغ اعتراضات است. در همين رابطه و در اواخر سال ۹۰ ما شاهد چند حركت اعتراضي مهم دو سه هزار نفر از اين كارگران بوديم که همچنان پيگير خواستهايشان هستند. بدون شك وجود چنين فضاي اعتراضي در ميان هزاران كارگر بازنشسته تاثيرات خود را بر فضاي اول مه امسال و فضاي اعتراضات كارگري و كل جامعه ميگذارد. از خواستهاي اعتراضي كارگران بازنشسته بايد وسيعا حمايت كرد.

واقعيت اينست كه تامين اجتماعي يك موضوع قديمي كشاكش در درون حكومت و مزدوران خانه كارگر و شوراهاي اسلامي است. اين دعوا بر سر ثروتهاي كلاني است كه از جيب كارگران به حساب اين موسسه مالي ميرود. همين اخيرا بود كه ماجراي دزدي ميلياردي از اين صندوق بر ملا شد. اين دعوا اكنون با انتصاب مرتضوي به مديريت تامين اجتماعي به جنگي جدي در درون حكومت و اعتراضي وسيع در ميان كارگران تبديل شده است. از يكسو بحث بر سر استيضاح وزير كار است و  از سوي ديگر صف بندي هايشان به درون شوراهاي اسلامي و خانه كارگرشان كشيده شده است.

قابل تصور است كه امسال در آستانه اول مه ، مزدوران خانه كارگر و شوراهاي اسلامي تحت عنوان يازده ارديبهشت و هفته كارگر، دوباره داستان هميشگي خود را به راه بيندازند و دعوا بر سر تامين اجتماعي نيز چاشني اين كار باشد. بدين ترتيب و همانند هر ساله تلاش كنند تا روز جهاني كارگر را مخدوش كرده و اتصال اين روز  در ايران را از اول مه روز جهاني كارگر كه امسال مصادف با ۱۲ ارديبهشت است، كمرنگ كنند. و همچنين با به راه انداختن تظاهرات دولتي كنترل شده، در مقابل حريف خود قشون كشي اي به راه انداخته و سهم خواهي بيشتري كنند. بايد متوجه دسيسه هاي مزدوران  خانه كارگر و شوراي اسلامي بود و با اشغال خيابانها در اول مه، آنها را از سر راه مبارزه خود كنار زد. اول مه خيابانها از آن ما كارگران است.

۵- فضاي اعتراضي كارگري، بستر مناسبي براي تدارك اول مه روز جهاني كارگر
زمان زیادی  به اول مه، روز جهاني كارگر، مصادف با ۱۲ ارديبهشت،  نمانده است، با تمام قدرت به استقبالش برويم. همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم اول مه امسال ويژه است. جهان به استقبالش رفته و جنبش اشغال در آمريكا با شعار خيابانها در اشغال ما ۹۹ درصدي ها،  فراخواني جهاني داده است. ما بخش مهمي از اين جنبشيم، وسيعا به استقبال اين روز بزرگ اعتراضي برويم و به اين فراخوان جهاني بپيونديم.  اول مه روز اعتراض عليه توحش سرمايه داري و همه مصايب آن و بهترين فرصت است كه مبارزات كارگران شهاب خودرو، صنايع فلزي، ايران خودرو، كارگران دستفروش  در ميدان گاز سنندج، كارگران ني بر كشت و صنعت كارون شوشتر و معلمان و پرستاران و بازنشستگان  و همه بخش هاي مختلف مردم را به هم وصل ميكند.  با همه خواستها و اعتراضاتمان در تمام كارخانجات در تمام شهرها و در تمام محلات و دانشگاهها و همه جا به تدارك  اين روز برويم . در اول مه عليه جانيان اسلامي وسيعا به خيابانها بياييم و عليه گراني، عليه فقر، عليه تبعيض و نابرابري و عليه دستمزدهاي زير خط فقر و جهنمي كه جمهوري اسلامي براي ما كارگران و ما مردم برپا كرده است به اعتراض برخيزيم. اول مه روز جشن قدرتنمايي ما كارگران در پيشاپيش صف اعتراض مردم و در مقابل ميلياردهاي يك درصدي حاكم است، با شعار نويسي و با نصب پلاكاردها و بنرهايمان از سوي كارگران كارخانجات مختلف و معلمان و بخش هاي مختلف جامعه، همه جا را به رنگ اين روز در بياوريم. اول مه  با خواست
يك زندگي پر از رفاه و شايسته انسان به اعتراض برخيزيم. 

Advertisements
دسته‌ها:شهلا دانشفر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: