خانه > اسماعیل هوشیار > نظری به بوستون!

نظری به بوستون!

آوریل 15, 2012

hoshyaresmaeil@yahoo.com
www.tipf.info  
اصطلاح وتیتربالا را از شهرقصه بیژن مفید کش رفتم . یادش همیشه گرامی ست . اما موضوع اصلی چیست ؟ ابتدا به بخشی ازاون " مثلا اپوزسیون " خیره شوید لطفا …..

 
شخصی درگویا نوشته است : اپوزيسيون جمهوری اسلامی هم درهر زاويه ای که نسبت به حکومت قرارداشته باشدنبايد ادعاهای خود درباره ترجيح تماميت ارضی ويکپارچگی ايران بر تمام مسائل ديگررا فراموش کند. مخالفان جمهوری اسلامی شايد در اين راه ناچار باشند از محمود احمدی نژاد و علی خامنه ای هم دفاع کنند.ايرادی ندارد!
 
مگر رضا پهلوی بارها نگفته که در جريان جنگ ايران و عراق، پيشنهاد داده بود تا به ايران باز گردد و به عنوان يک خلبان آموزش ديده در نيروی هوايی ايران خدمت کند؟ بی شک اگر ننگين نامه هايی مانند گلستان و ترکمانچای در کار نبود، الان همه ما از سلسله قاجاريه به عنوان حکومتی که حافظ تماميت ارضی ايران آنهم در برابر ابرقدرتی مانند روسيه تزاری بود سپاسگذار بوديم. جمهوری اسلامی هم می تواند و بايد اين نيک نامی را از خود در تاريخ بر جای بگذارد.

 
این هم لینک کل داستان حمایت از مقام عظما درخبرنامه گویا…..
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/04/138910.php
 
 
این نظریه به راهی ختم میشود که زندانهای حکومت اسلامی و جنایتهای 33 ساله اش قابل دفاع است و باید کمک کرد که این نام و بوی خون مشروعییت پیدا کند ونامی نیک برپشت شما هم به جای بگذارند! اولین و آخرین خشت این نظریه یعنی رسمییت داشتن حکومت اسلامی و تمام جنایتهایش …..
 
اینکه زمانی آقای رضا پهلوی درآرزوی رفتن و جنگیدن درکنارحکومت اسلامی درجنگ ایران و عراق بود ، همان بلاهت تاریخی ناسیونالیسم وطنی ست . والا تا جایی که به واقعیات تاریخی برمیگردد ؛ جنگ ایران و عراق محصول عملکرد احمقانه خمینی و انصارش بود . جنگ ایران و عراق از اساس فاقد مشروعییت بوده و هست و هیچ ربطی به مردم و منافع مردم ایران نداشت . حرف اصلی این است که کل آن جنگ قابل دفاع نبود که کسی مجبور به ایستادن درکناریکی از عاملان احمق جنگ باشد . خمینی درپشت سپرجنگ فقط سرکوب مردم و نیروهای سیاسی را راحتر انجام میداد !
 
نه اشکول جان ؛ بدون هیج تبصره و توجیهی ؛ بودن درکنار حکومتی فاشیستی و دینی ملاها و دفاع از آن که خون مردم را توی شیشه کرده است ؛ برای حفظ تمامییت ارضی حماقت محض و شراکت درجنایت است . تمامی مشکلات و تنشهای داخلی و خارجی فعلی ، محصول عملکرد مشخص سیاستهای حکومت اسلامی است ! این ره که میروید به ترکستان است . درجنگ جهانی هم گروهی از سوسیالیست‌ها به نام دفاع از میهن به پشتیبانی از جنگ و نظامهای توتالیتر پرداختند.حتی موسولینی هم برای دفاع از میهن به دستان نازیسم بوسه زد و نتیجه اش را هم دیدیم . موسولینی وطن پرست كه در آغاز با پیوستن به جامعه ملل و فراهم آوردن مقدمات پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایتالیا حتی سیاستمدار بدبینی همچون چرچیل را به مدح خود واداشت، اینك پس از اتخاذ سیاست تهاجمی نسبت به آفریقا موجب وحشت اروپای دموكراتیك بود.ملاقات تاریخی هیتلر و موسولینی در رم برای حفظ میهن …. پیوند نازیسم و فاشیسم را به جهان اعلام كرد.
 
 ایستادن درکنارحکومت فاشیستی اسلامی به بهانه حفظ میهن و خاک ؛ لاجرم به تائید زندانها و قانون اساسی اسلام و تمام جنایتهای حکومت اسلامی راه خواهد برد. حکومت اسلامی دراین 33 سال پروسه جنایت بارش ، زمین و جزیره و خاک و… توی گونی نکرده و به زندان نبرده و سوارخاک نشده است؛ بلکه انسانهای واقعی با گوشت و خون و پوست مردم ایران را به صلابه کشیده است.اطراف پیکره زخمی جامعه ایران ؛  انواع گرگهای وطنی و غیروطنی ؛حلقه زده اند تا هرگرگی به سلیقه خودش لقمه بزند. بدون شک نجات انسان و مردم ایران از دست گله گرگها… برهرتئوری احمقانه ای از جمله بودن درکنار حکومت اسلامی برای حفظ تمامییت ارضی ؛ تفکری ارجح است ! اینکه بخواهید به نام " حفظ خاک " مردم را له کنید و مدافع فاشیسم اسلامی شوید ؛ اسمتان میشود پاسداریا جاکش سیاسی و پاسدارسیاسی هم کارش دفاع از حکومت اسلامی با تمام جنایتهایش با هرتوجیه و بهانه ای است که نه فراموش میشود و نه بخشیده ……
 
 
 
اسماعیل هوشیار
15.آپریل.2012

دسته‌ها:اسماعیل هوشیار
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: