بایگانی

Archive for the ‘آرش فتاحی’ Category

آقای خوشچين و انکار موجوديت طبقه کارگر در خاورميانه!

مه 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

به دنبال درج مقاله "انقلاب و ضد انقلاب در ليبی" نوشته رفيق اشرف دهقانی در بخش "عمومی" سايت روشنگری، با توجه به امکان اظهار نظر مراجعه کنندگان در اين سايت تعدادی از خوانندگان مبادرت به درج نظرات خود در اين زمينه نمودند. در اين ميان شخصی به نام فرزين خوشچين  با درج اظهار نظری رفيق اشرف را به "اتوپيسم آشکار" متهم نموده و مدعی شد که:" وقتی در کشوری طبقۀ کارگر وجود نداشته باشد و يا صنعت رشد نکرده باشد و کارگر صنعتی نباشد، از کدام کمونيسم شما سخن می گوييد؟ از کدام طبقات سخن می گوييد، که مثلا اين «تحليل طبقاتی» باشد؟ ". با توجه به اينکه نامبرده در اين اظهار نظر موجوديت عينی طبقه کارگر را  در کل کشور های "منطقه بزرگ خاورميانه" انکار و بدآموزی آشکاری را که به واقع خود جلوه آشکاری از "اتوپيسم" می باشد را اشاعه می داد، سعی کردم  نادرستی اين ادعا و ذهنی گرائی آشکاری که به اين وسيله رواج داده می شود را  توضيح دهم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:آرش فتاحی