بایگانی

Archive for the ‘آفيش’ Category

آفيش مراسم روز کومەله در فرانکفورت(شنبه ٢۵ فوريه)

فوریه 24, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:آفيش

آفيش مراسم روز کومەله در هلند

فوریه 3, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:آفيش

آفيش مراسم روز کومەله در کانادا

فوریه 2, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:آفيش

آفيش هفته منصور حکمت در شهر کلن – آلمان

مه 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:آفيش

آفيش مراسم ٨ مارس در استکهلم / حزب کمونيست کارگرى و حزب کمونيست ايران

فوریه 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:آفيش

مراسم چهلمين سالروز سياهکل در کانادا (سخنران : اشرف دهقانى … شنبه ۵ فوريه در تورنتو)

ژانویه 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:آفيش

آفيش مراسم روز کومەله در هلند

ژانویه 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:آفيش

آفيش مراسم روز کومەله در تورنتو – کانادا

ژانویه 14, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:آفيش

آفيش مراسم روز کومەله در گوتنبرگ – سوئد

ژانویه 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:آفيش

آفيش مراسم چهلمين سالگرد سياهکل در کانادا

ژانویه 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:آفيش

آفيش مراسم روز کومەله در استکهلم

ژانویه 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:آفيش