بایگانی

Archive for the ‘آمنه احمدی’ Category

اولین سالیاد پسر عزیزم رئوف ( مراسم يادبود … جمعه ٦ ژانويه٢٠١٢)

دسامبر 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جهت اطلاع عموم
اولین سالیاد پسر عزیزم  رئوف ( مراسم يادبود … جمعه ٦ ژانويه٢٠١٢)
سال گذشته در همین ایام تلخ ترین خبر زندگی ام را به من دادند. غم از دست دادن جگر گوشه ی  عزیزی که در سختترین شرایط به مانند یک مادر آنچه در توانم بود برای حمایت از او دریغ نکردم . اما اکنون یک سال است که جبر زمانه مرا وادار کرده که ادامه زندگیم را بدون رئوف عزیزم پی بگیرم .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:آمنه احمدی