بایگانی

Archive for the ‘ابراهیم حیدری’ Category

نباید دیگر کسی بر طناب دار برقصد !!

فوریه 18, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جمهوری اسلامی ایران زاده‌ بحران است و با بحران آفرینی و حربه‌ میلیتاریسم و ارتجاع و دیکتاتوریش خود را تا این سالها کشانده‌ . و جاده‌ای مانده‌ از طی سی و چند ساله‌اش ردی خون چکان و دهشتناک و ترور و اعدام و شکنجه‌ و… بر جای مانده ‌و عیان است .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ابراهیم حیدری

در مصاف انتخاباتی حساس

ژانویه 3, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

آنچه‌ واضح و مبرم است که‌ انتخابات مجلس جمهوری اسلامی در سخترین تند پیچهای حاکمیت ننگین سی واندی ساله‌اش در راه‌ است ، ولی برای جمهوری اسلامی براه‌ نیست .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ابراهیم حیدری

دانشگاه‌ سنگری برای آزادی

دسامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در طول تاریخ مبارزات حق طلبانه‌ و آزادیخواهانه‌ مردم بر علیه‌ دیکتاتوری و حاکمان فاشیست و مرتجع و جنایتکار، دانشگاه‌ همیشه‌ نقش پیشرو در مبارزات آزادیخواهانه‌ را داشته‌ و دارد . و روز شانزده‌ آذر چون سمبلی برای این مبارزات با به‌ میدان آمدن نسلهای جوانان  پرشور و روشنفکر و آزادیخواه‌ بدل گشته‌ است .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ابراهیم حیدری

کردستان و احزاب سیاسی بخشی از تاریخ ایران

اوت 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

این تاریخ مکرر بشری است . تاریخ مبارزات سرمایه‌ و سود ، کار و کارفرما جهل و علم ، خرافه‌ و عقل … مبارزاتی که‌ بعد از کمون اولیه‌ بشری به‌ روئیت و شکلها و نامهای دیگر. از قیام برده‌ و برده‌داری ، دهقان و مالک تا انقلاب کارگران بر علیه‌ سرمایه‌داری مکرر میشود . فرمان حمله‌ 28 مرداد که‌ کف چران و مرگ آور و نفرت انگیز از ذهن معلول و ارتجاعی خمینی در نمایندگی از سرکوب و کشتار و نفیر مرگ بود و تداوم نوعی دیگر از این نبرد تاریخ مکرر بود .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ابراهیم حیدری

اول ماه‌ مه‌ روز جهانی کارگر پیروز باد

آوریل 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

امسال در اوضاع و اوصافی به‌ استقبال روز جهانی کارگر میرویم که‌ جهان سرمایه‌داری پیش از بیش در بحران اقتصادی و سیاسی گرفتار آمده‌ و در تکاپو برای برون رفت از این تار خود تنیده‌ که‌ به‌ نیت سود سرمایه‌ی بیشتر گرفتار آمده‌ است . که‌ به‌ شیوه‌ و ترفندهایی برای رهایی از این بحران اقتصادی و سیاسی به‌ ایجاد بحران سیاسی و تشنج آفرینی دست می یازد .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ابراهیم حیدری

پیروز باد هشت مارس

مارس 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیش از سه‌ دهه است که‌ در ایران تحت رژیم اسلامی با حاکمیت رسمی و مذهب و اسلام سیاسی قوانین ارتجاعی اسلام را بر تمامی مناسبات اجتماعی و فرهنگی مردم در تمامی ارکانها و بر تمامی طبقات و قشرهای مردم سایه‌ شوم و تاریک و وحشت گسترانده‌ است . که‌ این پلیدی و دهشت را به‌ وضوح و آشکار در ادوار و تاریخ 1400 ساله‌ این مذهب ارتجاعی بر زندگی انسانها بخصوص زن ستیزی و سرکوب زنان از سنگسار و حجاب … تا حرمسرا و مزوج کردن دختران خرد سال … میتوان هزاران هزاران برشمرد .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ابراهیم حیدری