بایگانی

Archive for the ‘ابوبکر شریف زاده’ Category

سلفی و گروه های تندرو اسلامی در کردستان چه کسانی هستند؟

نوامبر 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

همه کم بیش  در طی چند سال گذشته شاهد اخبار و گزارشات مبنی بر حضور و فعالیت جریانات افراطی و ضد انسانی اسلامی موسوم به سلفی وغیره  در کردستان بوده و هستیم. اعمال ضد انسانی این دار و دسته  بغایت عقب افتاده توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .

بیشتر بخوانید…

به مناسبت انقلاب اکتبر در ١٩١٧ و پیامی که آن وقت داشت !

نوامبر 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اکتبر سرخ می آید . اکتبر سرخ کارگران ، اکتبر سرخ سربازان ، اکتبر سرخ گرسنگان ، اکتبرسرخ می آید !
از این انبوه مهاجم و زمین پیر در زیر گامهای جوانش به خویش می لرزد .

بیشتر بخوانید…