بایگانی

Archive for the ‘اتحاد چپ ایرانیان – در خارج از کشور’ Category

بیانیه مشترک … گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

آوریل 7, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

یازده اردیبهشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تجسم همبستگی و اتحاد بین المللی طبقه کارگر علیه بهره کشی و بی عدالتی نظام سرمایه داری است  .نظامی که در گریز از بحرانی که خود زاینده آن است، تجاوز گستاخانه به سطح معیشت کارگران و بازپس گیری دستاوردهای دهه ها مبارزه کارگران و زحمتکشان را به شکلی خشونت بار پیش می برد و اکنون همه جا نیز با مقاومت کارگران و زحمتکشان روبرو شده است. جنبش خشم وتسخیر 99 درصدی های جوانان  تا تجمعات بزرگ توده ای و کارگری در پایتخت های اروپایی نمونه هایی از این مقاومت است.

بیشتر بخوانید…

نشست چهارم اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

مارس 27, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

رفقا، یاران
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور که نهادی است مبارزاتی در خدمت همگرایی ، همسویی و اتحاد عمل فعالان مستقل و متشکل چپ ، در آستانه سه سالگی تشکیل خود قرار دارد.  طی این مدت تلاش کرده ایم تا با محترم شمردن اختلافات نظری لیک با تکیه بر اشتراکات موجود به سهم خود گامی هر چند کوچک در جهت تقویت صف مستقل چپ انقلابی ایران برداریم .

بیشتر بخوانید…

روز جهانی زن گرامی باد

مارس 8, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

باز روز جهانی‌ زن فرا میرسد. در ۸ مارس ۱۸۷۵ زنان کارگر در نیو یورک برای افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار دست به تظاهرات زدند. اعتراض زنان کارگر مورد حمله وحشیانه پلیس قرار گرفت. پنجاه سال بعد، در پی اوج گیری مبارزات زنان برای حق رای و حق شهروندی برابر ، تظاهراتی در گرامی داشت مبارزات زنان کارگر نیویورک برگزار شد. چنین شد که  ایده ی روز زن در دستورکار قرار گرفت و دومین کنفرانس زنان سوسیالیست که کلارا زتکین، کمونیست برجسته آلمانی، از رهبران آن بود، تصمیم گرفت تا در ۱۹۱۱ میلادی نخستین مراسم روز جهانی‌ زن در سراسر دنیا برگزار شود. روز جهانی‌ زن از آن زمان بدینسو هر سال و در تمام جهان برگزار می شود.

بیشتر بخوانید…

فراخوان برای کارزار در حمایت از اعتصاب کارگران ماهشهر و برای آزادی همه فعالان کارگری

اکتبر 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

فراخوان برای کارزار در حمایت از اعتصاب کارگران ماهشهر
برای آ زادی همه فعالان کارگری دربند وحمایت از جنبش کارگری ایران
برگزاری اجلاس سوم" اتحاد چپ ایرانیان درخارج ازکشور" در مونترال- کانادا همزمان بود با اعتصاب پرشکوه کارگران پتروشیمی ماهشهر. این سومین دور اعتصابات کارگران این مجتمع برای تبدیل قراردادهای پیمانی به قراردادهای رسمی، حذف شرکت های انگلی واسطه و پیمانکاروپایان دادن به تبعیضاتی است که به بخش زیادی از کارگران وخانواده های این مجتمع به خاطر قراردادهای پیمانی تحمیل میشود.

بیشتر بخوانید…

در اعتراض به سفر احمدی نژاد

سپتامبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی در شست و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ  ۳۱ شهریور مطابق با  ۲۲ سپتامبر  شرکت می کند.

بیشتر بخوانید…

نشست سوم اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور در مونترال کانادا

اوت 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نشستی دیگر از "اتحاد چپ" در شهر مونترال- کانادا در تاریخ سپتامبر ۳۰، اکتبر ۱ و۲-   ۲۰۱۱  در راه است. در قطعنامه پایانی آخرین نشست در شهر شیگاگو  تأکید گردید: 

بیشتر بخوانید…

تلویزیون هفتگی اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

ژوئن 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اطلاعیه شماره ۱
ضرورت ایجاد رسانه ای فراگیر متعلق به طیف چپ
خطاب به:
احزاب، سازمانها ، افراد, نهادها و انجمن های مدافع سوسیا لیسم
نیروهای آزادیخواه و برابری طلب

بیشتر بخوانید…