بایگانی

Archive for the ‘احمد شقاقى’ Category

دو تاکتیک سوسیالیسم کارگری در انقلاب کارگری

آوریل 2, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بحث پیرامون تاکتیک های سوسیالیسم کارگری و استراتژی یک دوره از مبارزه سیاسی، یکی از موضوعات تعیین کننده در جنبش کارگری بوده و هستند که ما را در نهایت به استراتژی انقلاب کارگری نزدیک می کنند. از همان ابتدا که گرایش سوسیالیسم کارگری با تبیین و تاکید بر کسب قدرت سیاسی از کانال به میدان آمدن کارگران، مرز مارکسیسم را با سوسیالیست های غیر کارگری را پر رنگ کرد، بیش از یک دهه گذشته و طی یک دهه تلاش سوسیالیست ها برای تاثیر گذاری بر مبارزه طبقاتی، ضرورت تحلیل شرایط متغییر جنبش را به طور دائم در دستور کار قرار داده است. سوسیالیسم کارگری به طور اخص و جنبش کارگری به طور اعم، نمی توانند پیشروی قابل ملاحظه ای داشته باشند مگر اینکه در هر مقطع سیاست خود را بر مبنای شرایط موجود و پیش رو تبیین و بازنگری نمایند و بر این مبنا هدف هر دوره از مبارزه را به وضوح مشخص نمایند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:احمد شقاقى

تناقضات حزب کمونیست ایران و سانتریسم

نوامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

١- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومله) 

کومله از اواخر دهه ۴۰ – حدود سال ۴۹ – به شکل مخفی و زیر زمینی که عمدتا در کردستان فعالیت داشت، شکل گرفت. البته فعالیت آنها فقط به کردستان محدود نبود و اعضایی در دیگر مناطق نیز داشتند. این جریان از ابتدا به شکل یک جریان چپ که خود را نماینده زحمتکشان کردستان می دید فعالیت می کرد، و البته در طول مدت قبل از انقلاب هنوز برنامه و فعالیت سیاسی منسجمی نداشت؛

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:احمد شقاقى

تناقضات حزب کمونیست ایران و سانتریسم

نوامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

١- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومله) 

کومله از اواخر دهه ۴۰ – حدود سال ۴۹ – به شکل مخفی و زیر زمینی که عمدتا در کردستان فعالیت داشت، شکل گرفت. البته فعالیت آنها فقط به کردستان محدود نبود و اعضایی در دیگر مناطق نیز داشتند. این جریان از ابتدا به شکل یک جریان چپ که خود را نماینده زحمتکشان کردستان می دید فعالیت می کرد، و البته در طول مدت قبل از انقلاب هنوز برنامه و فعالیت سیاسی منسجمی نداشت؛

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:احمد شقاقى

تناقضات حزب کمونیست ایران و سانتریسم

نوامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

١- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومله) 

کومله از اواخر دهه ۴۰ – حدود سال ۴۹ – به شکل مخفی و زیر زمینی که عمدتا در کردستان فعالیت داشت، شکل گرفت. البته فعالیت آنها فقط به کردستان محدود نبود و اعضایی در دیگر مناطق نیز داشتند. این جریان از ابتدا به شکل یک جریان چپ که خود را نماینده زحمتکشان کردستان می دید فعالیت می کرد، و البته در طول مدت قبل از انقلاب هنوز برنامه و فعالیت سیاسی منسجمی نداشت؛

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:احمد شقاقى

افشای سلسله ای از جنایات رژیم

نوامبر 28, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

مقدمه: رژیم جمهوری اسلامی در کارنامه سی ساله خود جنایات بی شمار و گسترده ای را مرتکب شده. کشتار در کردستان و ترکمن صحرا، اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت، کشتارو سرکوب کارگران، اعمال شکنجه های وحشیانه و گسترده در زندان ها، بخصوص در دهه شصت، سرکوب وحشیانه زنان، اعدام در ملآعام، قتل های زنجیره ای نویسندگان و روشنفکران، سرکوب تشکل های کارگری و فعالینشان، ترور بسیاری از فعالین سیاسی در خارج کشور، حمله به دانشگاه ها وخوابگاه های دانشجویی و… که بدلیل ابعاد گسترده جنایات و خفقان و سانسور شدید، با وجود افشا گری های با ارزش و فراوان هنوز هم بخش هایی از جنایات این حکومت پنهان و یا در هاله ای از ابهام قرار دارد. بر این اساس ضروری  است هر کس که شاهد وقوع جنایات این حکومت آدم کش بوده، به سهم خود پرده از جنایات انجام شده بردارد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:احمد شقاقى