بایگانی

Archive for the ‘اخگر فرزانه’ Category

حجاب،شکل عريان خشونت عليه زنان است!

دسامبر 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

هم زمان با غلبه مالکیت خصوصی بر مالکیت اشتراکی در دوران بربریت، خانواده یکتا همسر بوجود آمد. یکتا همسری به هیچوجه ثمره عشق جنسی فردی نبود و به آن مطلقا کاری نداشت. فرمانروائی مرد در خانواده و تولید فرزندانی که می توانستند تنها متعلق به او بوده و تنها وارث ثروت او باشند، تنها هدفهای یکتا همسری بود.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:اخگر فرزانه