بایگانی

Archive for the ‘اسماعیل خودکام’ Category

اول ماه مه وعدم وجود حزب واقعی کارگران و همچنین عوامفریبی احزاب بورژوازی و خرد بورژوازی و روشنفکران به ظاهر چپ

آوریل 11, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در شرایطی به استقبال اول ماه مه میرویم که کارگران در سراسر جهان با کسب تجارب سیاسی و با همبستگی بین المللی و با گسترش موج عظیم اعتراضی در اشکال مختلف علیه بورژوازی به میدان مبارزه آمده اند تا با خود آگاهی سیاسی و اتحاد عمل اینترناسیونالیستی کارگری ، نظام سرمایه داری را در هم کوبند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:اسماعیل خودکام