بایگانی

Archive for the ‘افسانه وحدت’ Category

کودکان صیغه ای

فوریه 1, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

سه شنبه شب بعد از پخش برنامه تلویزیونی کودکان مقدمند، تلفن‌ها شروع شد. از میان آنها صحبت‌های خانمی بیشتر از بقیه تکان دهنده بود. این خانم که حدود ۴۰ ساله به نظر میرسید، مساله‌ای را تعریف کرد که موضوع برنامه بعدی تلویزیون شد. ایشان خواهش کرد در موردش حرف بزنیم چرا که درد ده‌ها هزار زن و کودک در ایران است. این خانم تعریف کرد: ۱۵ سال پیش پاسدار مسنی از من خواست که به صیغه یا عقد موقت اسلامی ایشون در بیام. گفت که از من نگهداری خواهد کرد و زندگی‌ من را تامین خواهد کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:افسانه وحدت

دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

اکتبر 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نهاد کودکان مقدمند از بدو تاسیس تاکنون بر اهمیت بی‌ مذهبی‌ کودکان تاکید دائمی داشته و تحمیل مذهب به کودک را جزو خشونت علیه کودک و دست اندازی به حریم کودک تلقی کرده وخواهان جامعه‌ای است که در آن این تحمیل را چه از طرف دولت و آموزش و پرورش و چه توسط پدر و مادر جرم به حساب بیاورد. تعدادی از اعضای ما، بینندگان تلویزیون و خوانندگان نشریات ما علت این تاکید را سؤال میکنند. امیدوارم بتوانم تا حدی جوابگو باشم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:افسانه وحدت

راه کارهای ما در خارج کشور

آوریل 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نهاد کودکان مقدمند برای دفاع از حقوق انسانی‌ و مدنی٬ برای بهبود شرایط زندگی‌ و موقعیت اجتماعی کودکان در سراسر جهان، مبارزه میکند. تلاش فعالین کودکان مقدمند تغییر موقعیت کودک در جامعه است.  موقعيت کودک در جامعه باید اصلى ترين معيار در ارزش گذارى هر جامعه و فرهنگ بشمار آید.  نهاد کودکان مقدمند رفتار هر جامعه با کودکان را مهمترين محک درجه انسانى و آزاد بودن آن جامعه میداند و عقیده دارد که کودکان مقدمند بر هر ملاحظه و منفعت ملى، اقتصادى، سياسى، ايدئولوژيک و مذهبى. بر این اساس٬ فعالین کودکان مقدمند در هر کجای دنیا که هستند در این راستا فعالیت میکنند. هرجا حقی از کودکان ضایع شود باید مدافعینی باشند تا با فعالیت خود مانع دست درازی به حقوق کودک شوند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:افسانه وحدت