بایگانی

Archive for the ‘امید زارعیان’ Category

« رضا رخشان» و سرسپردگی سندیکالیستی به سرمایه

ژوئن 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

چشم سندیکالیست ها و عشاق سینه چاک جنبش سندیکائی روشن!

سایت های اینترنتی بسیاری از گروه ها و محافل چپ ایرانی مالامال دفاع از رضا رخشان ها و هر فرد یا رویکرد راست سندیکالیستی کارگر فروش، با هدف دفاع از سندیکالیسم و تخطئه و سلاخی هر جنب و جوش ضد سرمایه داری درون طبقه کارگر است. سال های زیادی است که فرقه های چپ و کمیته های دروغین کارگری نما هر آروغ هر سندیکالیست راست ایرانی را با آب و تاب تمام در بوق و کرنا کرده و به عنوان صدای واقعی طبقه کارگر ایران و آوای تلاش کارگران برای سازمانیابی جنبش کارگری در تریبون های خود فریاد زده اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:امید زارعیان