بایگانی

Archive for the ‘امید سرخابی’ Category

دخالت خارجی یا تکیه به نیروی توده ها ؟!

اوت 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نقدی خواندم در تارنمای"روشنگری"  به نظریاتی که ماشااله رزمی  در تلویزیون  "گوناز"،  در زمینه دخالت نظامی آمریکا در ایران ،ابراز داشته است . این مصاحبه در 4 تیر ماه امسال، انجام  گرفته است. تیتر مقاله مندرج در "روشنگری" ،چنین است:  "نقد ماشااله رزمی ، هوادار فرقه دموکرات  آذربایجان"  چون در تمام نوشته، اسمی  از نویسنده مطلب به میان نیامده است، ظاهرا چنین به نظر می آید  که  "  هوادار فرقه دموکرات آذربایجان "، عنوان همان نگارنده  مقاله است . 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:امید سرخابی

تاریخچه ملی شدن صنایع نفت و کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢

اوت 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:امید سرخابی

تخریب خانه علی مسیو، فرزند قهرمان آذربایجان، محکوم است!

اوت 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

امروز، خبری خواندم در"تارنمای روشنگری"، دال بر اینکه رژیم آزادیکش وشوونیست جمهوری اسلامی، خانه علی مسیو را ویران کرده است. این اقدام ارتجاعی تهوع آور، بار دیگر، به گویاترین وجهی دشمنی کینه توزانه این رژیم ارتجاعی را با تاریخ درخشان خلق آذربایجان و فرزندان دلیر این سرزمین عصیان و مبارزه، آشکار میسازد. رژیم خود کامه، با محو و ویران ساختن خانه علی مسیو و اقدامات ویرانگرانه دیگری ازاین قبیل، مذبوحانه میکوشد سمبلهای مقاومت و تسلیم ناپذیری خلق آذربایجان را در مقابله با استبداد و زور وقلدری، از بین برده و خاطره فراموش نشدنی جانبازی ها وقهرمانیهای راد مردانی نظیر علی مسیو را از خاطر نسل جوان عصیانگر این سرزمین انقلابها و طغیانها، بزداید.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:امید سرخابی