بایگانی

Archive for the ‘امید پویا’ Category

یاد محمد وفاپور همیشه زنده خواهد ماند

اکتبر 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

متآسفانه محمد وفا پور مشهور به »مامه سوره ی بیژوه» روز دوشنبه تاریخ 03.10.2011 بعد از افتادن از ارتفاع 2 متری به دلیل نبود وسائل امنیتی محل کار ‌ضربه مغزی میشود،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:امید پویا