بایگانی

Archive for the ‘امیرجواهری لنگرودی’ Category

رضا شهابی وعلی نجاتی را آزاد سازید!

دسامبر 14, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

airjavaheri@yahoo.com

کمتر فعال اجتماعی و سیاسی است که این پیام را درباره وضع و حال رضا شهابی کارگر "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" نخوانده ویا نشنیده و ازوضعیت علی نجاتی کارگر"سندیکای شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه"  بی خبرمانده باشد :

بیشتر بخوانید…

درنظام جمهوری اسلامی ایران،جان آدمی چه ارزان به حراج گذاشته می شود!

دسامبر 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Amijavaheri@yahoo.com

به همه کارگران و زحمتکشان !

حالا اطلاع رسان ما شده اند :" کمیته دفاع ازرضا شهابی"،منبعی موثق وبیواسطه وخبرهای پرازدلهره ونگرانی آقا رضا راازدرون زندان اوین،زندانی به وسعت ایران را به این سوی دیوارمی رسانند.

بیشتر بخوانید…

عکس ها از ابعاد جنایات سخن می گویند!

سپتامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

علی نجاتی کارگرهفت تپه سرشار از شور و شوق و همبستگی طبقاتی

آگوست 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

amirjavaheri@yahoo.com

علی نجاتی کارگرهفت تپه سرشار از شور و شوق و همبستگی طبقاتی
برای رهایی اوازمحکومیت یک سال زندان، اقدامی همه جانبه درسطح جهان لازم است

بیشتر بخوانید…

درآخرین سه شنبه اعتراض سال

مارس 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

درآخرین سه شنبه اعتراض سال
هرمیدان ، میدان آزادی و هر خیابان، خیابان آزادی…
امیرجواهری لنگرودی          

 
 
چهارشنبه سوری امسال در متن "سه شنبه های اعتراض وخشم " علیه تمامیت نظام جمهوری اسلامی ایران بر پا می گردد.

بیشتر بخوانید…

نه به بیکاری،نه به بدبختی ؛نه به فلاکت و گرسنگی ٬ بهمنی دیگرباید!

ژانویه 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

amirjavaheri@yahoo.com

بهمنی دیگرازراه رسید . سقوط وفراربن علی رئيس جمهور خودکامه و ديکتاتور تونس، هشداری به علی خامنه ای و احمدی نژاد، سران قداره بند و آدم کش جهل و جنايت حکومت اسلامی است.

بیشتر بخوانید…