بایگانی

Archive for the ‘اکبر تک دهقان’ Category

اعتراض به کلاهبرداری مجازی!

فوریه 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

وبسایتهای شخصی این نگارنده، اکبر تک دهقان، یعنی : " جمهوری شورایی"، " دموکراسی اقتصادی" و " برنامه  سیاسی "، پس از فروکش کردن مبارزات انقلابی در سال 1388، فعال نیستند. به این دلیل ساده که نگارنده، تنها به شرط حفظ کیفیت تاکنونی کار خود، حاضر به شرکت در فعالیتهای تبلیغی- ترویجی اینترنتی است. او یک حقه باز نیست، که مخاطبین خود را با انشاء های ملال آور عذاب دهد. او تا چیزی جدی، در شأن مردم ایران، و آکنده از روح و شور زندگی نداشته باشد، حرفی نخواهد زد. این اما مانع از اشاره به برخی مسائلی که حقوق شخصی نویسنده را در غرب به تمسخر میگیرند، نخواهد گردید.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:اکبر تک دهقان