بایگانی

Archive for the ‘اکرم منصوری’ Category

پتک محکمتری بر پیکره زنان کارگر

آوریل 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در بسیاری از کشورها بیشترین آسیب اجتماعی اقتصادی و روحی و روانی را قشر کارگر می بیند و با تمام وجود آن را حس می کند در کشورهای سرمایه داری این وضعیت به مراتب بدتر است در ایران با نظام سرمایه داری اسلامی و پایه گذاری آن همچنان حلقه فشار تنگتر و تنگتر می شود جائی که دیگر مجال نفس کشیدن به این قشر ضعیف نمی دهد و فقط قوانینی دارد که اجازه می دهد که مسئولانی که در بالا نشسته اند و یا کسانی که به آنها وابسته هستند و بندگی آنها را می کنند ثروت ودسترنج زحمتکشان کارگر را چپاول کرده و آنان و خانواده شان را به گردابهای عمیق می اندازند ما شاهدیم که با آمدن این نظام سرمایه داری اسلامی در ایران روز به روز وضعیت معاش کارگران و خانواده شان روبه زوال می رود با ورشکستن بسیاری از نهادهای تولیدی دولتی و خصوصی کارگران در این روزها زندگی سختی را می گذرانند در صورتیکه سال 91 را خامنه ای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گذاشته که باید از کارگران و سرمایه ایرانی حمایت کنیم ولی در این شرایط کنونی می بینیم که هفته اول سال جدید 650کارگر شهاب خودرو که سابقه طولانی حتی تا 28سال را داشتند اخراج شدند در دولت نهم و دهم وضعیت معاش کارگران وخیم تر شده است و هر روز شاهد تجمع کارگران برای حتی نگرفتن دستمزد چندین ماهه شان هستیم در این میان زنان کارگر اولین قربانی تعدیل نیرو هستند و با نابرابری دستمزد و نبود بیمه و خشونت جسمی دست به گریبانند پس بنابراین با مشکلات مضاعف تری به دلیل تبعیض رسمی و غیر رسمی جنسیتی از طرف کارفرما و قانون گذار روبرو هستند در صورتیکه زنان کارگر در حالت مساوی و به لحاظ کاری و شغلی نسبت به مردان حقوق کمتری می گیرند و تازه از اهرم حجاب نیز در محیط کار بعنوان حربه ای برای سرکوب کارگران زن استفاده می شود . خیلی از زنها سرپرست خانوار هستند و نا چارند با همین دستمزد بخور نمیر کار کنند و حتی کارفرمایان به دلیل قانون عدم محول کردن کار جسمی سخت به زنان را بهانه کرده و با این بهانه ها دستمزد کمتری به زنان می دهند ولی زنان کارگری هستند که در معرض بخار و حتی گرمای کوره های آجر پزی قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:اکرم منصوری

آزار جنسی و روحی زنان در اسلام

فوریه 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 در این دنیای پیشرفته از زمان پیدایش اسلام همیشه زنان در این دین از همه حق و حقوق انسانی به دور بودند و مانده اند . دینی که همیشه غیر از بدبختی و زجر و کشتن و بردگی چیز دیگری برای زنان به ارمغان نیاورده .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:اکرم منصوری

نحوه تجاوز به دختر بچه ها در اسلام

دسامبر 28, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

اکرم منصوری : تجاوز به دختر بچه ها در اسلام ازاد است محمد که پیغمبر اسلام است تجاوز به دختر بچه ها را شروع کرد . پیغمبری که اسلام را با زور و جنگ و تجاوز و اسارت غارت کردن از لحاظ شرافت و مادیات به کشورهای دیگر قبولانده . محمد با عایشه دخترنه ساله ازدواج کرده یعنی سر منشاء تجاوز در اسلام دختر بچه نه ساله ای که معلوم است چه ترس و دلهره و وحشتی از این ازدواج داشته با کسی که جای پدر او بوده ولی در همان سن کمش حتما میدانسته که اگر سرپیچی کند مرگ در انتظارش است .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:اکرم منصوری

ارزش زن در اسلام و جمهوری اسلامی

دسامبر 5, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

از بدو پیدایش این دین در دنیا تماما همیشه قتل و غارت سوزاندن و نابودی بوده و هر کسی از پذیرفتن این دین سر پیچی میکرده سوزانده میشده و زنان و بچه های انها را به اسارت و بردگی میبردند . زن همیشه در اسلام به عنوان کنیز و فرمان بردار و اطاعت کننده بوده و میباشد و غیر از اینکه در رحم خود بچه ای بپروراند و ان را بدنیا بیاورد و با سختی انها را بزرگ کند و به کارهای خانه رسیدگی کند ارزش دیگری نداشته و ندارد و اگر سر پیچی یا نا فرمانی کند از نظر مرد خود یا برادر یا پدر خود با کتک و نا سزا و خشونتهای شدید روبرو میشدند و میشوند و در بیشتر وقتها زنان به قتل میرسند یا به سنگسار یا اعدام محکوم میشوند و اکنون این مجازات در جمهوری اسلامی با رهبران خونخوارش به شدت تمام اجرا میشود .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:اکرم منصوری