بایگانی

Archive for the ‘بنفشه کمالی’ Category

درفش سرخ کمون پاریس برای همیشه در پیشاپیش مبارزات کارگران سراسر جهان بر افراشته خواهد ماند

مارس 15, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

" جه انعطاف پذیری ،چه ابتکار تاریخی ،چه فدارکاری ، چه قدرت فداکاری در این پارسیها وجود دارد …تاریخ عظمتی شبیه این سراغ ندارد " مارکس در ستایش کمون پاریس  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بنفشه کمالی

در دفاع از ارزشها و پرنسیبهای انقلابی و کمونیستی به پا خیزیم ٬نگاهی به برخوردهای نادرست بهرام رحمانی بر علیه رفقای اتحاد سوسیالیستی کارگری

نوامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در دفاع از ارزشها و پرنسیبهای انقلابی و کمونیستی به پا خیزیم ( نگاهی به برخوردهای نادرست  بهرام رحمانی بر علیه رفقای  اتحاد سو سیالیستی کارگری )

اعتراض نکردم

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بنفشه کمالی

ترانۀ غربت

ژوئیه 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ترانۀ غربت
از غربتی به  غربتی دیگر
کوچ درکوچ در فاصلۀ دو پرواز 
بیقراریِ پرنده در غیابِ پرواز

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بنفشه کمالی

صدای زنده گی

مه 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تقدیم به تمامی رفقای مبارز و نازنینم به خاطر نگاهشان به دنیا که زلالترین ،صمیمی ترین . پاکترین نگاهها همچون آبهای جاری در کرانه های دوردست و رفیع میباشد ، به مبارزانی که با کلام و قلم و عمل در ایران و سراسر جهان برای رسیدن به جامعه ای عاری از استثمار و نابرابری با به خطر انداختن جان خویش بی مها با سیستم استثمار انسان از انسان مبارزه میکنند. تقدیم به تمام جا نهای شیفته ، آگاه و مبارزکه برای در هم شکستِن سکوت از هیچ سختی وخطری هراس ندارند و صدای بیشمار بی صدایان شدند

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بنفشه کمالی

دفاع از بورژوازی در پوشش مارکسیسم ، نگاهی به نظرات رفرمیستیِ مرتضی محیط

آوریل 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه نظام اجتماعی موجود از راه جبر ، وصول به هدفشان میسر است. بگذار طبقات حاکم در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند پرولتاریا در این میان چیزی جز زنجیر خود را  از دست نمیدهند ولی جهانی را بدست می آورند
پرولتاریای سراسر، جهان متحد شوید
مانیفست حزب کمونیست
کارل مارکس- فردریش انگلس

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بنفشه کمالی

بهارانه

مارس 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

شادمانه ، بیباکانه ، رفیقانه
صمیمانه ، صادقانه ، بهارانه
زورقی بساز از زنبقهای نورس
همراه بهار شو با ما

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بنفشه کمالی

نامها و یادها

مارس 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

برای سازندگان واقعی تاریخ ، زنان و مردان  کارگر، کمونیستهای انقلابی و تمامی جانهای شیفته و آزاده ای که با فداکاری های بینظیر خود بشریت بالنده و پیشرو را  مدیون خویش ساختند
تقدیم به نازنین رفیقم روزبه ش . با ستایش از خصائل انسانی او ، صداقت ، پاکی و زلالی  بیکرانش در دوستی و مبارزه 

….

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بنفشه کمالی