بایگانی

Archive for the ‘بنیاد زن و جامعه’ Category

شب شعر و موزيک در همبستگى با جنبش زنان در ايران

فوریه 24, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

هشت مارس روز نمایش قدرت ماست!

فوریه 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دو دهه مبارزه هر روزه با فرامین و احکام زن ستیزاسلامی و تلاش برای رهایی و برابری از جنبش زنان یک نیروی جدی در تعیین سرنوشت مردم در جامعه ایران ساخته است. جامعه ای تشنه آزادی, خواهان رفاه و رهایی از فقر که سه دهه حاکمیت یک رژیم هار و خشن با هر نوع جناح و دسته ای را به خود دیده, جامعه ای که چون آتشفشانی هر روزه در حال غلیان است دیگر این وضع موجود را نمیپذیرد. فراخوان های جنبش زنان برای خواستهای ماگزیمال و برابری طلبانه اش, علیه حجاب و آپارتاید جنسی, برای رفع هرگونه تبعیض و بی عدالتی همواره مورد حمایت وسیع نیروهای سیاسی و زنان و مردان آزادیخواه قرار گرفته است. بی جهت نیست که میگویند انقلاب آتی ایران یک انقلاب زنانه خواهد بود.

بیشتر بخوانید…