بایگانی

Archive for the ‘بهرام مدرسی’ Category

طبقه کارگر و جنبش کمیته های کمونیستی

مارس 19, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دیکتاتوری مطلق حکومت اسلامی طی بیش از ۳۰ سال حیات خود، مستقل از هر تنش و جدال داخلی و خارجی، در درجه اول وظیفه تضمین بی حقوقی مطلق طبقه کارگر و تضمین ارزان بودن نیروی کار این طبقه برای تولید ارزش اضافه را داشته و دارد. حاکمیت سیاسی بورژوازی اگر نتواند این پایه‌ای ترین شرط تحرک سرمایه در ایران را تضمین کند، عملاً بیفاید گی خود را به طبقه خود نشان داده است. همه مجادلات صف پوزسیون و اپوزسیون بورژوایی را باید از منظر این شرط پایه‌ای تحرک سرمایه در ایران دید.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهرام مدرسی

سندیکا یا مجامع عمومی ٬ سخنی با رهبران کارگری

اکتبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رفقا
 اخیراً جدلهایی  میان  طرفداران" سندیکا" و "مجامع عمومی"  صورت گرفته‌اند، جدلهایی که به نظر من درسهای مهمی برای رهبران کارگری و بخصوص کمونیست‌ها دارند. این نوشته تلاش دارد نکاتی را در این رابطه طرح کند که امیدوارم کمکی به نگرشی دیگر در این رابطه باشد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهرام مدرسی

توسعه سرمایه داری در ایران

آگوست 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بهرام مدرسی : نوشته حاضر توسعه سرمایه داری در ایران بعد از انقلاب ۵۷ را  مورد بررسی قرار میدهد. در این رابطه دو انتخاب  مقابل من قرار داشت. اول مراجعه دادن خواننده به حجم بزرگی

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهرام مدرسی

بهمن شفیق و بازگشت به پوپولیسم سال ۵۷

آگوست 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اخیراً بهمن شفیق  مطلبی تحت عنوان "دولت و مبارزه طبقاتى در ايران – انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوری اسلامی"  منتشر کرده است. در این رابطه باید به چند نکته اشاره کرد:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهرام مدرسی

چپ بورژوایی و جامعه بی طبقه توحیدی ٬ حاشیه‌ای دیگر بر حمله چپ بورژوایی به رضا رخشان

ژوئیه 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سیاست اتخاذ شده  در مورد  حذف یا بقول مجریان آن "هدفمند کردن" یارانه ها یکی از پایه‌های نفرت کمونیسم بورژوایی از رضا رخشان  است. ابعاد تحرک کمونیسم بورژوایی اما تنها به اظهار نظر رضا رخشان در این رابطه محدود نمیشود. آن را باید مستقلا مورد ارزیابی قرار داد.  من  قبلاً در این رابطه توضیح داده‌ام و خواننده را  این نوشته رجوع میدهم:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهرام مدرسی

درسهایی از نقد کمونیسم بورژوایی به رضا رخشان

ژوئیه 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

احزاب، گروه‌ها و افراد متعددی نقدهایی به رضا رخشان  به بهانه پیام ایشان به سندیکاهای کارگری فرانسه منتشر کرده اند. مستقل از مضمون نامه ایشان به سندیکاهای فوق  نگاهی به این حملات و انتقادات درسهای زیادی برای فعالین جنبش طبقه کارگر را در خود دارد. درسهایی که به نظر من باید  به خود آگاهی هرچه بیشتر فعالین کمونیست طبقه کارگر و طرد آرا و افکاربورژوایی در جنبش طبقه کارگر کمک کنند.  مشکل این کمونیسم بورژوایی با رضا رخشان از نامه او به سندیکاهای کارگری فرانسه آغاز نشد. برای درک این درجه تنفر از رضا رخشان باید به تیترهایی چون سیاست حذف یارانه ها، جنبش سبز، شورا و سندیکا و موانع رشد جنبش کارگری پرداخت:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهرام مدرسی