بایگانی

Archive for the ‘بهروز خباز’ Category

اطلاعیه

اکتبر 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

"اطلاعیه"
بعد از واکنش های تنگ نظرانه و وهن آلودی که به پخش مصاحبه ام از تلوزیون کومله در ارتباط با تاریخچۀ کمیتۀ هماهنگی صورت گرفت، من به درستی در رد اتهاماتی نظیر ادعای سخنگویی کمیتۀ هماهنگی در خارج از کشور و یا انتقال غیر واقعی تاریخچۀ کمیته، با نوشتن متن کوتاهی از آن چه که در مصاحبۀ تلوزیونی مطرح شده بود دفاع کردم. امید است در فضایی آرام این مصاحبه مجدداً در سایت تلوزیون کومله قرار گیرد تا همگان بتوانند قضاوت و نقد خود را بر آن چه که در آن مصاحبه از طرف من بیان شده است داشته باشند، چرا که؛ اقدام سؤال برانگیز تلوزیون کومله در برداشتن فایل مصاحبه تاکنون موجب سؤالات و ابهاماتی در میان فعالین کارگری در داخل و خارج ایران گشته است که پاسخ درخور و مناسب مسئولین این رسانه را طلب می کند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهروز خباز

اطلاعیه

سپتامبر 5, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، اطلاعیه ای در ارتباط با مصاحبه اخیر من با برنامه ی چشم انداز انتشار داده است و در آن این گونه مطرح  شده است که گویا من ادعای سخنگویی کمیته را در آن گفت و گو داشته ام ، و یا ادعاهایی را در مورد این کمیته به دلخواه مطرح کرده ام، بدین وسیله اعلام می کنم،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهروز خباز

نکاتی پیرامون یک مصاحبه

سپتامبر 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بعد از مصاحبه ی من در برنامه ی چشم انداز، تلوزیون کومله، آقای بهزاد سهرابی مطلبی را با عنوان  "جنبش کارگری نیازمند صداقت است نه تحریف" منتشر کردند. ایشان در آن نوشته اتهام دروغ گویی! را به من نسبت داده است. البته من این جا وارد این نمی شوم که آقای سهرابی که از صداقت و راست گویی دم می زند، چقدر تاکنون در عرصه ی رفتار سیاسی، اجتماعی اش صادق بوده است، باید دید این کلمه ی " صداقت" بر زبان چه کسی جاری می شود و….

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهروز خباز