بایگانی

Archive for the ‘بهروز ناصری’ Category

یادداشتهای در باره چپ ایران – شماره ١

ژانویه 13, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

حکمتیستها از خودشان بر خودشان
چند کلمه راجع به حکمتیستها – مطلبی غیر تحلیلی

بحران و شقه شدن ناگهانی حزب حکمتیست را همه شنیده اند. صف بندیهای حکمتیستها بسرعت فراوان تکامل یافت.
اما مسئله قابل توجه اینکه مردم و اپوزیسیون خارج آنها واکنش چندانی به وضعیت بحرانی حکمتیستها نشان نداده اند. اینکه سرنوشت آنها به کجا و چه چیزی منتهی میشود، نگرانی برای اکثریت مردم و احزاب بوجود نیاورد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهروز ناصری

انفجار بمبی بزرگ در محوطه ساختمان دولتی نروژ در اسلو

ژوئیه 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:بهروز ناصری

پلی بسوی سوسیالیسم ( بحثی در رابطه با شعارهای تاکتیکی سوسیالیستی در وضعیت سیاسی ایران امروز )

فوریه 9, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

بهروز ناصری : در انقلاب ۵٧ خواست سقوط و مرگ نظام مستبد سلطنت پهلوی، خواست دهها میلیون نفر از کارگران و زحمتکشان ایران بود. شعار «مرگ بر شاه»  به شعاری  توده ای در مقیاس دهها میلیونی تبدیل شد. سرکوب وحشیانه اعتراضات و تظاهراتهای مردم و کشتار دهها هزار نفری تظاهرکنندگان علیه حکومت سلطنت، نتوانست مردم خروشان برای کسب مطالبه برحقشان مبنی بر رفتن سلطنت باز دارد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهروز ناصری