بایگانی

Archive for the ‘بهزاد بارخدايى’ Category

سوسیالیسم کارگری و تشکلهای توده ای

ژانویه 18, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

تشکلها بنا به ضرورت برای متحقق نمودن خواسته های توده ها در بطن جنبشهای اجتماعی برعلیه طبقه حاکمه شکل گرفته اند و میگیرند. در چند سال گذشته بحثهای زیادی حول ایجاد تشکل صورت گرفته است و امروز از طرف، تمامی گرایشات موجود جنبش کارگری و چپ این ضرورت حاصل شده است که بدون تشکل نمیتوان به مبارزه  جدی و موثر در مقابل طبقه حاکمه برخاست.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهزاد بارخدايى