بایگانی

Archive for the ‘بهمن شفيق’ Category

حمله ضد انقلاب، باریکادها بر پا می شوند

فوریه 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بهمن شفيق : با سخنرانی مبارک در واکنش به تظاهرات میلیونی مردم مصر، تعرض ضد انقلاب شروع شد. این سخنرانی بیش از هر چیز ترسیم خطوط مقاومت ارتجاع منطقه …

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهمن شفيق

با گامهای سنجیده

مه 6, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

بهمن شفيق : تحولات سیاسی ده ماهه اخیر شرایط کاملاً نوینی را در مقابل جنبش کارگری قرار داده است. مثل همه جنبشهای اجتماعی دیگر، پرسشی بنیادین در مقابل جنبش کارگری نیز قرار گرفته است:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهمن شفيق

پایان سبز؟

فوریه 19, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

بهمن شفيق : اگر تو خود و دشمنت را می شناسی، آنگاه از صد نبرد نیز نباید هراسی به خود راه دهی. اگر تو خود را می شناسی، اما دشمن را نه، برای هر پیروزی که به دست می آوری، شکستی را نیز متحمل خواهی شد. اگر تو نه خود و نه دشمنت را می شناسی، آنگاه در هر نبردی شکست خواهی خورد. سون تسه – هنر جنگ

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهمن شفيق

عاشورا

دسامبر 30, 2009 دیدگاه‌ها غیرفعال

بهمن شفيق : می‌گویند تاریخ دو بار تکرار می شود: بار اول به صورت تراژیک، بار دوم به شکل کمدی. تاریخ ایران در حال تکرار شدن است. اما این بار به گونه‌ای دیگر: این تکراری تراژیک تر است. جامعه ایران نشان می‌دهد که در هیچ چیز با کلیشه های آشنا پیش نمی رود.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهمن شفيق