بایگانی

Archive for the ‘بهنام اميدوار’ Category

رویای مذهب ِ مذهب ها و تناقض آن با واقعیت

اوت 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در ابتدا کار هم به طور آشکار رویای آقای خمینی تنها آرمان گرائی نبود، که مورد غفلت هم گامان پاکباخته او واقع شد، بلکه تصرف قدرت و به تبع آن ثروت این کشورنیزبود، ومی توان مجموعه فجایع، تناقضات، تنازعات و نبود امنیت و آرامش عمومی ـ سیاسی 32 ساله ی گذشته را ناگزیر ازاین طمع و ستیز بیش از اندازه این انحصارگری در برابر دیگران کم سهم و یا بی سهم از قدرت مالی ـ سیاسی دید.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهنام اميدوار

«مصاف کاه با کوه» دولت بورژوائی توام بااستبداد مطلق دینی

ژوئیه 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

قطعن این بیان ِدردناک وتحقیرآمیز برای شنیدن خوش آیند نیست! اماچاره چیست؟ مگرنه در کشور ما دیریست (کمیّتی کاه وزن ـ اهل فترت) رو در روی رای و اراده کوهی ایستاده، و به نیابت از(خدا) برروی زمین، لااقل دردور اخیر32 سال حاکمیت گذشته (تحت نام او ـ ولایت مطلق فقیه) زورراـ برفرق سر ِهست ونیست اقتصاد وسیاست ایران وتک تک دعاوی متنوع ملی، مذهبی وفرهنگی نشانده وبه کمتر ازاطاعت بی کم وکاست (محض)از خود ـ قانع نیست؟

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهنام اميدوار

آخرین قمار استبداد

ژوئیه 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

همه ما طی 32 سال گذشته، ناظرفازهای متعدد مبارزه داخلی قدرت برای دفع، جذب وحفظ سرکردگی ولایت مطلق ویا حذف اووصدارت افقی توسط دیگرمذهبیون ملی وتمامیت خواه وهمراهان آنها باهم، دربرابرخواست مردم سالاری بوده ایم، که تشدید این اختلافات بین (اصول گراها با اصلاحات خواهان ) به قلع و قم نیروهای مدافع اصلاحات وحبس خانگی آقایان کهروبی و موسوسی انجامید، که آن نیزپایان کارنبود، و تعمیق نزاع خیره کننده نظم گلادیاتوری اسلامی، ادامه یافت تا در نتیجه امروز، همگان شاهد دورآخرین آن وشکاف غیرقابل ترمیم طرفین درگیرباشند که  این دوربلند پُرسابقه تخاصم، اینک خود رابه مجموعه نظام وبه راس آن رسانده است. جدالی نهائی که به ریزش تتمه ها، وپایه های بارگاه اسلامی درچشم جهانیان، به خصوص مسلمانان و از همه مهمترتمامی لایه ها وطبقات وتوده ها ی میلیونی کشوروحتا مدافعان سرسخت، ساده لوح وسرخورده،  لطمات جبران ناپذیرواساسی زده وآحاد جامعه را یکسربه مقابله با تمامیت خود کشانده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهنام اميدوار

سرنوشت سرشت قدرت = تشویق فردیت واراده گرائی ( بخش ١و٢ )

مه 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سرنوشت سرشت قدرت = تشویق فردیت واراده گرائی

بخش 1ـ

"عقب ماندگی عام ساختاری"

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهنام اميدوار

آیا اینک شرایط تاریخی عبور آرام ازاسلام سیاسی فرارسیده است

آوریل 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

                                                            آیا اینک
شرایط تاریخی عبورآرام ازاسلام سیاسی ست
فرارسیده است

«روزکارگربرهمه ی کارگران وکارگردوستان وتمامی انسان های آزاده،مترقی ونوعدوست»
"مبارک باد"
در این روزفرخنده،شادی بخش وامیدپرور
سرشارازشور،شوق وعلاقه
با عشق به راهمان،غرور به خاطرهویتمان وآمادگی برای اول ماه مه
مانیزاز صمیم جان
بادل های گرم وامیدوارمان
درسنگرجهانی
دراین گوشه غربت
"با همصدائی،همگامی و همبستگی"
همراه با شماوهمرزمانمان درسراسردنیا
سرود  جهانی مان را
درآسمان ظلم سرمایه
باندای حق خواهانه همه کارگران
گره زده
ودر11 اردیبهشت
«روزکارگران »
با شماخواهیم بود
وجشن خواهیم گرفت!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهنام اميدوار

«به پیشباز، همصدائی و همبستگی بیشتر» با کارگران در روز « کارگران » برویم! ( بخش ٢ )

آوریل 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

"بازنگاری توطئه و چگونگی پیروزی اسلام سیاسی"

 

پس یادمان نرود که انقلاب شکست خورده ی 57  تنها، آنچنان فرجامی را یافت، درست آنگونه که آنروزها، راهبران و سازمان دهندگان ـ خط و مسیراش را سال ها پیش، پیش بینی کرده، در تنور نظر پخته و پرداخته، برایش مدت های مدید برنامه ریزی نموده و عملن هدایت ِ دعاوی و منویات خود را، اگر چه در آغاز خیزش و تا حدود بسیار کوتاهی، بعد؛ مضمون و کنه آن را از دید مردم و اقشار آگاه پوشانده بودند،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهنام اميدوار

«به پیشباز، همصدائی و همبستگی بیشتر» با کارگران در روز « کارگران » برویم!

آوریل 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 بخش  1

 

"اسلام و مستضعف پناهی"

 

هیچ تحقیر، شکنجه و سرزنشی واقعی و ابدی و فراموش نشدنی و تاریخی، سنگین تر، مفتضح تر و پُر بایسته تر از این سرنوشت «زهرکامی» برای رژیم اسلامی، در این عصر و فصل  مستبد زدائی، جهانی و نابودی تک تک شان نیست و نخواهد بود. آنهم برای جریان و فرقه ای به شدت مرتجع و وحشی که روزی ادعای رسالت الهی برای همسوئی مشترک با «مستضعفین» در برابر «مستکبرین» را بر زبان دو تیغه ی ذالفقارین اش می راند، عَلَم مبارزه متحد برای کسب حقوق و منافع اکثریت مردم و توده های کارگر و زحمت کش، سر لوحه ی شروع حکومت دزدان شد، و او این هدف حیاتی را از دست مبارزان راه برابری ربود و در دست اسلام سرمایه دوست نهاد. و در پی آن بود که، بر دهان های افشاگرانه ی انقلابی ها، سرب سرد اسلام و گلوله داغ زور ریخت و یا ده ها هزار بی گناه را، بر دارشان کشاند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بهنام اميدوار