بایگانی

Archive for the ‘بيژن نيابتی’ Category

سال سرخ و سیاه … بخش سوم ـ گزینه های پیش رو

فوریه 9, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دررابطه با سیاست "تغییررژِیم" به غیراز شق ناممکن انقلاب مخملی یعنی گزینه سبز ، سه گزینه در ایران امکانپذیر است . گزینه سیاه یا تهاجم مستقیم نظامی ، گزینه سرخ یا انقلاب قهرآمیز و گزینه سرخ و سیاه یعنی بکارگرفتن عنصرداخلی با ارائه پوشش هوایی . این سیاست یعنی سیاست موسوم به "رژِیم چنج"، عجالتا در ایران با یک بن بست اساسی روبروست . بن بست به این معنا که "شقوق مطلوب"،  ناممکن  و "شقوق ممکن" ،  نامطلوب هستند . این بن بست البته چندان در سپهر سیاسی ایران دوام نخواهد آورد  و به نفع یکی از گزینه های ممکن شکسته خواهد شد . راه دیگری نیست .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بيژن نيابتی

سال سرخ و سیاه , بخش دوم … ایران ـ بدیل انقلابی

ژانویه 28, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

مثلث شکست پروژه ضدانقلابی "انقلاب مخملی" و شارلاتانیسم اصلاح طلبی در ایران ، بجز اراده قاطع باند خامنه ای در حفظ قدرت به هرقیمت از سویی و ناتوانی و زبونی باند خاتمی ، موسوی ، کروبی در رقابت با قدرت ازسوی دیگر، یک ضلع سومی هم دارد و آن حضور زنده و فعال یک گفتمان رادیکال و انقلابی در میان آن "اقلیت ویژه"، یعنی "گفتمان سرنگونی" بوده و هست . همین ضلع سوم هم هست که شرایط ایران را برخلاف "بهارعربی" بسا پیچیده و متفاوت کرده است .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بيژن نيابتی

سال سرخ و سیاه

ژانویه 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

bijanniabati@hotmail.com

 

سال میلادی جدید درشرایطی آغاز می شود که ابرهای تیره وتاری بر فراز ایران و به تبع آن کل منطقه  به چرخش درآمده اند . زیبایی سال 2011 جای خود را به زشتی سال دیگری می دهد که طلایه های آن از هم اکنون نیز قابل گمانه زدن هست. آنچه را که همواره از آن درهراس بوده و ازسالها پیش علیرغم ناباوری بسیاری نسبت بدان هشدار داده بودم ، بیش از هر زمان دیگری در چشم انداز قرار دارد . در تمامی این ده ساله پس از سیاه بازی نفرت انگیز 11 سپتامبر 2001، علیرغم بلاهت آشکار بازیگران رنگارنگ صحنه سیاسی ایران در تحلیل آنچه که در دراز مدت در پیش است ، هرگز در ماهیت تضاد  میان حاکمیت استبداد مذهبی در ایران و "جناح بازها" در کادر "طرح خاورمیانه بزرگ" و مهمتر از همه خصلت آنتاگونیستی  و فرجام نهایی این تضاد دچار تردید نشدم .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بيژن نيابتی

جنگ جهانی چهارم ، ابزارها و آماجها … بخش یازدهم ، حزب ناسیونال فاشیست ایتالیا

دسامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:بيژن نيابتی

بازی خطرناک

اکتبر 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

bijanniabati@hotmail.com

سه شنبه این هفته وزارت دادگستری آمریکا  با ارئه یک سناریوی سخیف ، پرده از"توطئه" ترور سفیرعربستان توسط اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران بر می دارد . توطئه ای که البته توسط طرف آمریکایی خنثی گردیده است . این دومین بار پس از 11 سپتامبر 2001 است که اتهام انجام ترور درایالات متحده از سوی یک نیروی خارجی توسط دولت آمریکا مطرح  و در ابعاد گسترده ای "رسانه ای" می گردد . تردیدی در توطئه آمیزبودن این اقدام به ترور نیست . آنچه که محل تردید است ماهیت طرف توطئه گر است . درست مثل توطئه11سپتامبر کذایی !

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بيژن نيابتی

جنگ جهانی چهارم ، ابزارها و آماجها … بخش دهم ، عروج فاشیزم در ایتالیا

سپتامبر 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تبعات تصمیمات نابخردانه پیمان ورسای ، دامن ایتالیای همدست فاتحان را نیز می گیرد . اگرچه ایتالیا درمیان فاتحان جنگ قراردارد با اینهمه مقروض بودن تا دندان به سرمایه مالی وبیکاری گسترده ازیکسو و یاس حاصله ازبدقولی های اتحاد سه گانه مردم را زیرفشار طاقت فرسایی قرارداده است . وعده و وعیدهایی که پیش از جنگ بویژه درقرارداد مخفیانه لندن در رابطه با کمکهای مالی و ارضی به ایتالیا داده شده بود هیچکدام جامه عمل بخود نپیچیده است .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بيژن نيابتی

اوج گیری»نبرد آلترناتیوها» بر سر لیست تروریستی

اوت 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

روزهای تعیین تکلیف لیست تروریستی کذایی وزارت خارجه آمریکا در رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران به شماره افتاده است . اعلام موضع وزارتخانه مربوطه ماه ها پیش می بایست صورت می گرفت اما تا آنجایی که ممکن بود و ممکن هست این نمایش تا کنون ادامه یافته است . جدای اینکه این برای اولین بار در تاریخ لیست گذاری " تروریستها" ! است که یک جریان متهم به تروریسم به ضرب زور قوه قضاییه و بسیج قوه مقننه و اعمال انواع و اقسام فشارهای سیاسی و مطبوعاتی و تبلیغاتی دردنیای موسوم به آزاد می خواهد که دست وبالش را از زنجیر لیست مذکور رها کند ، با اینحال در رابطه با مجاهدین مدار لیست گذاری نه در رابطه با تروریست بودن و یا نبودن آنها  که اساسا درارتباط با  آلترناتیو بودن یا  نبودن آنهاست که بسته  می شود و نه هیچ چیز دیگر ! تفاوت میان لیست اروپا با لیست آمریکا هم جز این نیست .

 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بيژن نيابتی