بایگانی

Archive for the ‘بینا داراب زند’ Category

چند نکته محوری: شورا ، حزب و طبقه کارگر

آوریل 6, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

1. بنظر من، شکست کمونیسم از زمان تضعیف شوراها و انحلال آنها در روسیه آغاز شد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بینا داراب زند

فراتر از شعارها

دسامبر 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در مبحث حکومت جمهوری شوراها، بورژوازی سعی می کند تا آن را یک رویای دست نیافتنی معرفی کند. چرا که هیچکس نمی تواند بصورت واضح و روشن شکل حکومتی را نفی کند که به معنای واقعی دمکراتیک است. یعنی حکومتی که به تمامی افراد جامعه ابزار دخالت مستقیم در امور تصمیم گیری و اجرایی می دهد. البته با در نظر گرفتن قریب به چند هزاره زندگی در جوامع طبقاتی، تصور اینکه مساوات و برابری اجتماعی یک واقعیّت است و نه یک رویا، بسیار مشکل است. اما، خوشبختانه دمکراسی آتن تا زمانی که بشریت به اختراع خط و تاریخ مکتوب رسید دوام آورد و تبدیل به یک نمونه تاریخی از چنین حکومتی شد. همچنین، با فروپاشی نظام فئودالی و بازگشت روابط سیاسی از روستاها به شهرها و از پراکندگی به تمرکز، و روابط اجتماعی از خودکفایی جمعیّت ها به وابستگی جوامع به یکدیگر،نمونه های معاصری نیز پدیدار گشت که با مطالعه یِ آنان می توان به این واقعیّت پی برد که نه تنها چنین شیوه ای از حکومت واقعی است و رویایی نیست، بلکه، ظهور آن هنگام فروپاشی حکومت سرمایه داری، ناگزیر است.

…………………………………….

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بینا داراب زند

مارکسیسم یا آنارشیسم ، آنارشیسم و رفرمیسم

ژوئیه 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بینا داراب زند : متاسفانه در جامعه "چپ" ما، افرادی هستند که با نا امیدی به علم مبارزه طبقاتی (مارکسیسم) نگاه کرده و اعتماد چندانی به اصول مثبته آن ندارند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بینا داراب زند

نگاهی به موازنه قدرت در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی

مه 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بینا داراب زند : مدتی بود که تحلیل از موازنه قدرت در هیئت حاکمه را غیر ضروری تشخیص می دادم.  چرا که، پس از ماجراهای انتخابات ١٣٨٨ و حذف قهرآمیز رهبران "اصلاح طلب" از هیئت حاکمه

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:بینا داراب زند