بایگانی

Archive for the ‘تقى روزبه’ Category

جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی!

سپتامبر 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تقى روزبه : حکومت اسلامی درآغازسال تحصیلی جدید وبااستفاده ازفصل تعطیل دانشگاه ها ومدارس طرح تهاجمی تازه ای را باهدف اسلامی کردن محیط های آموزشی ودرواقع منعفل کردن جنبش دانشجوئی

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:تقى روزبه

رابطه جنبش و «چه بایدکرد»!

ژوئیه 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تقی روزبه : برسم معمول "چه بایدکرد" را از "نخبگان" وصاحب نظران می پرسند.ازهمین رومراجعه به جنبش ها با بی شماران سوژه، برای یافتن پاسخ این سؤال قدری عجیب می نماید،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:تقى روزبه

انقلاب پاسخ است یا سؤال؟

مه 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تقى روزبه : جنبش اعتراضی مردم اسپانیا برای  نجات زندگی ازچنگال سرمایه – تظاهرات دهها هزارنفری و بی سابقه اسپانیا دردهها شهر با وجود آن که غافگیرانه بوداما رعدی درآسمان بی ابرنبود.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:تقى روزبه

کدام چالش و کدام راهبرد؟

آوریل 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تقى روزبه : تحولات شتابان منطقه وداخل کشور، ضرورت صورت بندی دقیق تر اوضاع سیاسی و اجتماعی را خاطرنشان می سازد. بدون تحلیل مشخص ازوضعیت مشخص واستنتاج راهبردهای مشخص وراه گشانخواهیم توانست

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:تقى روزبه

زمین زیرپای دیکتاتورها می لرزد!

ژانویه 31, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تقى روزبه : تب لرزه ،دامنگیردیکتاتور مصرهم شد.مصرباداشتن بیشترین جمعیت درمیان اعراب ودرقلب خاورمیانه ازمهره های استراتژیک نظم موجود وموردنظر قدرت های بزرگ،بویژه دولت آمریکا، درخاورمیانه بوده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:تقى روزبه

سیل ویرانگری بنام حذف یارانه ها ٬ تهاجم رژیم به معیشت مردم را درهم بشکنیم!

اکتبر 13, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

تقى روزبه : سیاستی را که محتوای واقعی آن آزادسازی قیمت ها وازارکان اصلی سیاست های نئولیبرالیستی است ،دست اندرکاران رژیم اصراردارند که باعنوان غلط اندازهدفمندسازی یارانه ها واصلاحات اقتصادی بکارگیرند

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:تقى روزبه

تشدید شکاف های درونی حاکمیت درفازجدید بحران

اوت 11, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

تقى روزبه : درطی ماه های اخیرتضادبالائی ها وارد فازجدیدی شده است. باتوجه به این که بحران درون حکومتی یکی ازمؤلفه های سه گانه بحران (درکنارشکاف حاکمیت ومردم و شکاف بین رژیم وقدرت های جهانی )

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:تقى روزبه