بایگانی

Archive for the ‘تلويزيون رهايى زن’ Category

پرده برداری از خشونت علیه زنان عشایر خوزستان

آوریل 11, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بمناسبت فرا رسيدن ٨ مارس روز جهانى زن گفتگو با شراره رضائى

مارس 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

گفتگوى مينو همتى با اقبال مرداى پدر زانيار مرادى زندانى سياسى محکوم به اعدام

فوریه 29, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

مصاحبه با يک خانواده پناهجو در سوئد

ژانویه 6, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

شرايط زنان و دختربچه ها تحت حاکميت رژيم اسلامى، گفتگوى مينوهمتى با نشميل فتاحى

اکتبر 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

شرايط زنان و دختربچه ها تحت حاکميت رژيم اسلامي، گفتگوي مينوهمتي با نشميل فتاحي


بیشتر بخوانید…

مصاحبه با فرشاد پاشازاده پناهجوى ايرانى در سوئد و گزارشى از اکرم منصورى از وضعيت ميترا کهرم فعال سياسى و پناهجو در سوئد

سپتامبر 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گزارش ويژه همکارما اکرم منصوري از وضعيت ميترا کهرم فعال سياسي و پناهجو در بازداشتگاه اداره مهاجرت در سوئد Reportage From Marsta Asylum Seekers Mitra Kahrom
 
http://rahaizantv.blogspot.com/2011/09/reportage-from-marsta-asylum-seekers.html

………………………………..

مصاحبه با فرشاد پاشازاده

http://www.youtube.com/watch?v=WX34yGDcz1I&feature=player_embedded         http://www.youtube.com/watch?v=WX34yGDcz1I&feature=player_embedded       http://www.youtube.com/watch?v=962bjpM1li0&feature=player_embedded

بیشتر بخوانید…

تفکيک جنسيتى روى ديگر سکه سرکوب جنبش دانشجوئى، گفتگو با ثريا شهابى

اوت 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گفتگو با با اکرم منصورى فعال سياسى و پناهجو در سوئد … و گفتگو با ثريا شهابى در مورد تجاوز گروهى به زنان

ژوئیه 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گفتگو با صنعان اشرفى فعال سياسى و پناهجو در سوئد که در معرض خطر ديپورت قرار دارد

ژوئن 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مادر زنده ياد فرزادکمانگر بمناسبت سالروز اين معلم جسور … اعتصاب غذاى پناهجويان ايرانى در گوتنبرگ

مه 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال


مادر زنده ياد فرزادکمانگر بمناسبت سالروز اين معلم جسور


بیشتر بخوانید…

دگربار تراژدى انسانى در اردوگاه اشرف … گفتگو با يکى از ساکنين پيشين اشرف و … گفتگو با سعيد آرمان دبير سازمان بيمرز

آوریل 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گفتگو با سعدى على پناه در مورد ترفندهاى رژيم براى به جاسوسى وادار کردن شهروندان مناطق مرزى

آوریل 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیشتر بخوانید…

فيلم سخنرانيهاى مراسم ٨ مارس در لندن

آوریل 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بخشي از سخنان آزاد زماني در کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن، تاريخچه کوتاهي از فعاليتهاي مدني زير تيغ حکومت اسلامي

http://www.youtube.com/watch?v=QePDGivfgYQ
 
 
بخشي از سخنان ثريا شهابي فعال رهائي زن در کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن
http://www.youtube.com/watch?v=6nuA9BD-sm0
 
بخشي از سخنان ليلا قرائي مسئول راديو صداي زنان استکهلم در کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن

بیشتر بخوانید…

وضعيت جنبش زنان در تونس و مصر و ماهيت و مطالبات جنبش اعتراضى در کردستان ، گفتگو با هوزان محمود

مارس 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

وضعيت جنبش زنان در تونس و مصر، گفتگو با هوزان محمود فعال جنبش زنان عراق


بیشتر بخوانید…

تاريخچه مختصرى از چگونگى پيدايش ٨ مارس روزجهانى زن

مارس 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تاريخچه مختصري از چگونگي پيدايش ٨ مارس روزجهاني زن


بیشتر بخوانید…

گفتگو با ثريا شهابى در مورد قيام ۵٧ … گفتگو با هيوا يوسفى در مورد جنبش جوانان از تونس و مصر تا ايران

مارس 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال