بایگانی

Archive for the ‘تلويزيون رهايى زن’ Category

پرده برداری از خشونت علیه زنان عشایر خوزستان

آوریل 11, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بمناسبت فرا رسيدن ٨ مارس روز جهانى زن گفتگو با شراره رضائى

مارس 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیشتر بخوانید…

گفتگوى مينو همتى با اقبال مرداى پدر زانيار مرادى زندانى سياسى محکوم به اعدام

فوریه 29, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

مصاحبه با يک خانواده پناهجو در سوئد

ژانویه 6, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

شرايط زنان و دختربچه ها تحت حاکميت رژيم اسلامى، گفتگوى مينوهمتى با نشميل فتاحى

اکتبر 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

شرايط زنان و دختربچه ها تحت حاکميت رژيم اسلامي، گفتگوي مينوهمتي با نشميل فتاحي


بیشتر بخوانید…

مصاحبه با فرشاد پاشازاده پناهجوى ايرانى در سوئد و گزارشى از اکرم منصورى از وضعيت ميترا کهرم فعال سياسى و پناهجو در سوئد

سپتامبر 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گزارش ويژه همکارما اکرم منصوري از وضعيت ميترا کهرم فعال سياسي و پناهجو در بازداشتگاه اداره مهاجرت در سوئد Reportage From Marsta Asylum Seekers Mitra Kahrom
 
http://rahaizantv.blogspot.com/2011/09/reportage-from-marsta-asylum-seekers.html

………………………………..

مصاحبه با فرشاد پاشازاده

http://www.youtube.com/watch?v=WX34yGDcz1I&feature=player_embedded         http://www.youtube.com/watch?v=WX34yGDcz1I&feature=player_embedded       http://www.youtube.com/watch?v=962bjpM1li0&feature=player_embedded

بیشتر بخوانید…

تفکيک جنسيتى روى ديگر سکه سرکوب جنبش دانشجوئى، گفتگو با ثريا شهابى

اوت 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال