بایگانی

Archive for the ‘تلویزیون برای یک دنیای بهتر’ Category

برنامه تلویزیونی- علی جوادی و آذر ماجدی در مورد ۸ مارس، جنگ و آلترناتیو سازی

فوریه 27, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

برنامه ای از آذر ماجدی و علی جوادی٬ در زمینه تحولات لیبی٬ درسها و مسائل پیشارو٬ جنبش ٩٩ درصدی …

اکتبر 31, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اعتراضات در انگلستان٬ اسرائیل٬ … زمینه ها و پی آمدها

آگوست 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ترور در نروژ٬ بحران مالی در آمریکا

آگوست 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جدال جناحهای رژیم٬ مضحکه انتخاباتی٬ طرح حذف سوبسیدها

ژوئیه 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

برنامه تلویزیونی برای یک دنیای بهتر به یاد منصور حکمت در نهمین سالگردش

ژوئیه 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال