بایگانی

Archive for the ‘ثريا شهابى’ Category

سرمایه داری ایران، دو نقطه عطف مهم تاریخی

سپتامبر 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ثريا شهابى : بحث "سرمایه داری ایران، دو نقطه عطف مهم تاریخی"، نه یک بررسی آکادمیک، که مقدمه ای بر سلسله بحثهایی است که تلاش میکند یک نگرش منسجم و پراتیکی نسبت به جامعه ایران،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ثريا شهابى