بایگانی

Archive for the ‘جلال برخوردار’ Category

به یاد رفقای گردان شوان

مارس 20, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

امسال و بر خلاف معمول و سنتی و هر ساله گرامی داشت رفقای گردان شوان نه به مثابه یک واحد نظامی کومله و یا بخشی از کومله  بلکه به روایت وسیعتر و دیگری و فرا سازمانی که متاسفانه امروزه به فراموشی سپرده شده گرامی بداریم . این بزرگداشت طبیعتنا چیزی جز مقایسه مناظر گذشته و حال نیست . گرامی داشت رفقای گردان شوان پس از بیست سال نه تنها امری سیاسی بلکه به یک معیار صحت و سقم تاریخی و عمل انقلابی تبدیل شده و از این رو مهم است بار دیگر مروری کوتاه بر زندگی و مبارزات این رفقا داشته باشیم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:جلال برخوردار

پیرامون اختلافات درونی حزب حکمتیست

دسامبر 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دیگ جوشان اختلافات درونی حزب حکمتیست و بالاخره با یک تاخیر به نقطه انفجار امیزی رسید و به طور یقین به مکانی بدون  بازگشت رسیده است. این تحول و اختلافات و بر خلاف تبلیغات و ازیتسیون نه نتیجه سیر مرتد و به راست چرخیدن کسی و جریانی بلکه و در پایه ای ترین سطح  انعکاسی از فشار تحولات و تغییرات عظیم خارج از حزب حکمتیست است که همچون توپ اتشینی تمام وجوه حزب را به نقطه برگشت ناپذری سوق داده است. کسی در حزب حکمتیست به راست و چپ نه تنها نه چرخیده بلکه افتخار امیز ترین دوران حزب حکمتیست همین دوران 3- 4 ساله بوده است. واقعیت این است حزب حکمتیسم به نقطه و توافقات نه تنها کنگره دوم بلکه و حتی شش ماه پیش باز نخواهد گشت و این امر را هر دو جناح حزب باید بفهمند. تحولات عظیم و نفس گیر خارج از حزب حکمتیست حزب را در مقابل یک دو راهی قرار داده است و نتیجتنا این فشار اجتماعی حزب را به دو شاخه تقسیم کرده.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:جلال برخوردار

بازگشت به اقتصاد سیاسی ٤ … حسنی مبارک رفت

فوریه 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

چند روز پیش در محل کارم با یکی از خانمهای همکارم مشغول تماشای صحنه های تظاهرات خیابانی مصر بودیم که یک دفعه و با یک حکم محکم گفت که این شلوغیها به غرب هم خواهد رسید. در جواب گفتم که چطور می دانی و ایشان جواب داد – این خواستهای اقتصادی مردم در کشورعای غربی هم است. این خانم  که البته جزفعالان سیاسی هم نیست به یک واقعیت عظیم در تغییر شیفت  سیاسی و روان شناسانه مردم و پس از یک دوران افسردگی شدید سیاسی که ناشی از سقوط دیوار برلین بود در سطح بین المللی اشاره داشت.   

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:جلال برخوردار