بایگانی

Archive for the ‘جمعی از فعالین کارگری’ Category

کابوس تهدید دائمی،وآفتاب پرستان نظام جهل و سرمایه

دسامبر 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دو يادداشت ارسالی

اکتبر 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گسترش ترور و خفقان نشانه چيست؟
رژيم ديكتاتوري مذهبي سرمايه داري در تهران و چند شهر ديگر اعدام هاي خياباني به راه انداخته است. هدف از اين اعدام ها چيست؟ مردم آن را چگونه بايد به آن پاسخ دهند؟ عليرغم ارزش ها و احكام شرعي كه ممكنست هر قاضي خاص به آن اعتقاد داشته باشد و بر آن اساس حكم به گرفتن جان محكوم بدهد, و عليرغم اينكه جرم هر يك از اين محكومان به اعدام چه باشد, بايد تاكيد كنيم كه هدف حكومت فقط يك چيز است: ايجاد فضاي رعب و وحشت در كل جامعه. اعدام هاي گسترده, خواه در ملاء عام باشد خواه در پشت ديوار زندان, در خدمت چنين هدفي است. اتفاقي نيست كه در اين دوره خبر اين اقدامات وحشيانه با آب و تاب و تصوير در رسانه هاي عمومي منعكس مي شود. با گروهي عقب مانده و متعصب و جيره خوار نيز مصاحبه مي كنند و به اصطلاح از ”مردم“ مهر تاييد مي گيرند. جمهوري اسلامي حتي براي برخي استان ها  سهيه اعدام تعيين كرده است. يعني بايد به طور نسبي هر سال تعداد معيني از محكومان را اعدام كنند!

بیشتر بخوانید…

نوای موسیقی خیابانی، رگــه عصيان جوانان

اکتبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دو يادداشت ارسالى: خيزش منطقه, تحولات ليبى و بقيه قضايا…/ زبان درد زندانى

اکتبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

خاورميانه و شمال آفريقا در جنب و جوش است. تمام هيئت حاكمه ها در اين منطقه ـ از جمله اسرائيل ـ با امواج اعتراض و نارضايتي روبرو شده اند.

بیشتر بخوانید…

در محكوميت حكم زندان براى على نجاتى

اوت 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

خبردار شديم كه علي نجاتي يكي از فعالان جنبش حق طلبانه كارگران در سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه از سوي بيدادگاه سرمايه داري اسلامي به يك سال حبس تعزيري محكوم شده است. معنايش اينست كه جنبش كارگري حداقل به مدت يك سال از حضور فعال وي در عرصه مبارزه عليه حملات و تضييقات لجام گسيخته سرمايه در روزهاي بحران و فقر و بيكاري بي بهره خواهد بود. نجاتي مانند شمار زيادي از همرزمانش در سنديكاي هفت تپه, سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني, و در ديگر تشكل ها و عرصه هاي جنبش كارگري بارها تحت فشار و سركوب حكومت قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید…

اين شعار ما در اول ماه مه ١٣٩٠ است: ما زير خط فقريم, بجنگ تا بجنگيم!

آوریل 5, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

كارگران ايران با نگاهي نگران به سال نو قدم گذاشته اند. بيكاري و فقر در كمين است. آن ها كه از بخت خوش هنوز شغلي دارند, با عقب افتادن پرداخت دستمزدها به مدت 4 ماه و 6 ماه و 9 ماه دست به گريبانند.

بیشتر بخوانید…

این تازه آغاز کار است!

فوریه 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اگر بخواهیم تظاهرات گسترده و قهرمانانه 25 بهمن 89 را در دو کلمه خلاصه کنیم، باید از امید و جرات بگوییم. صدها هزار زن و مرد، جوان و پیر آمدند. باز هم حضور عظیم دختران جوان. باز هم پسران و دختران شاد و امیدوار و مصمم. اینبار مردم تظاهراتشان را از سطح دیگری آغاز کردند. این حرکت، نه مثل 25 خرداد 88 بود، نه 30 خرداد 88، نه روز قدس 88 بود و نه حتی 6 دی 88.  تظاهرات دیروز هم گسترده و همگانی بود، و هم قاطع و بی گذشت نسبت به مزدوران. بسیاری از جوانان این قاطعیت را هم در شعارهای قهرآمیزشان نشان می دادند و هم در گوشمالی دادن سرکوبگران.

بیشتر بخوانید…