بایگانی

Archive for the ‘جنبش زنان تحت ستم افغانستان-فرياد’ Category

به خونخواهى از قربانيان پنجوائى و طرد اشغالگران، به پيش!

مارس 15, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

زنان و مردان تحت ستم، فريب اغواگريهاي دولت دست نشانده را نخوريد و  براي مبارزه با اشغالگري و طرد اشغالگران با اتحاد و همبستگي، قاطعانه عمل كنيد!

بیشتر بخوانید…

با گراميداشت هشتم مارچ هر چه بيشتر سازماندهى کنيد!

مارس 11, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیشتر بخوانید…