بایگانی

Archive for the ‘جهانگیر محمود ویسی’ Category

علی نجاتی و رضا شهابی حق آزادی دارند

دسامبر 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سرمایه داران با زندانی کردن کارگران نمی توانند روند مبارزه طبقاتی را کند کنند.
جهان به اندازه نیاز هر کس دارد، به اندازه حرص هر کس ندارد.
 
واقعیت این است که نظام سرمایه داری بدیل مناسب برای بقای انسان و زمین نیست. هر چه جلوتر می رویم، همه ترفندها و دل خوشی های کاذب اش مثل برف آب می شود. اما تفاوت برف و آب این است که این سیستم در آب شدن اش لطمات جبران ناپذیری را به موجودیت انسان و زیبایی طبیعت وارد می نماید و کماکان هیچ جنبنده ای در امان تخریب اش نیست. آیا این بار نیز در تقابل با این بحران اش می تواند مسکن دردناک دیگری برای ادامه فلاکت بارش به پیکر جامعه تزریق نماید؟ آیا این بار نیز از پس این تشدت و بحران بر خواهد آمد؟

بیشتر بخوانید…