بایگانی

Archive for the ‘حامد سعیدی’ Category

مقابله با تشدید فشارها برفعالین کارگری در گرو چیست؟

اکتبر 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دستگیری و زندان، تعقیب و پیگرد فعالین کارگری از سوی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران بیش از هر زمان شدت بیشتری به خود گرفته است. به راه انداختن فضای سرکوب و اختناق بر طبقه کارگر و توده های تحت ستم جامعه بی شک بیانگر یک دوره مشخص از حیات رژیم اسلامی ایران و وضعیت و سطح مبارزات خود طبقه کارگر نیز می باشد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حامد سعیدی