بایگانی

Archive for the ‘حامد کیایی’ Category

سرمایه وطنی و کارگر افغان

آوریل 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

کمتر موضوعی مانند موقعیت افغان های ساکن ایران  در ابعاد گوناگون و مرتبط ،حامل تضادها و کج کارکردهای ساختار اقتصادی ،سیاسی و همچنین اجتماعی، فرهنگی ایران در طی سه دهه اخیر بوده است.سه دهه ای که افغان های ساکن در ایران چه از طرف دولت حاکم چه از طرف «ما»ی وطنی همواره مورد اغماض قرار گرفته اند و  در کنار نیاز بی حد وحصر سرمایه وطنی به کار ارزان، حضور دیگری ایشان همیشه سهل الوصول ترین بهانه برای توجیه کج کارکرد های موجود بوده است . موارد ارائه شده در ذیل تنها قسمت کوچکی از این اغماض تاریخی را نشان میدهد:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حامد کیایی