بایگانی

Archive for the ‘حزب سوسیال دمکرات ایران’ Category

بیانیه برای تحریم انتصابات فرمایشی مجلس شورای اسلامی رژیم فاشیستی اسلامی حاکم

فوریه 1, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیانیه برای تحریم انتصابات فرمایشی مجلس شورای اسلامی رژیم فاشیستی اسلامی حاکم

هرگز به پای صندوق های انتصابات رژیم ریا و تزویر و جنایتکار اسلامی نروید .

روز ١٢ اسفند ماه را به روز براندازی رژیم باید تبدیل کرد .
همیهنان گرامی و مبارزین و آزادی خواهان !
رژیم دست نشانده قدرت های استعماری و ایدولوژیکی اسلامی فرآیند سیاست قدرت های بزرگ جهانی برای به اسارت کشیدن و از میان بردن ارزش های انسانی و ایرانی و به چپاول بردن ثروت های میهن ما در قبای اسلام در سال 57 بر مصدر قدرت نشانده شد. اسلام و نمایندگان آن قرن ها است که بستر ساز منافع قدرت های بیگانه و استعماری در پهنای ایران زمین بوده اند.تحقیر و چپاول و به بردگی کشیدن مردمان ایران همیشه با کمک و همکاری نمایندگان این دین سیاسی و بدون اخلاق صورت گرفته است .

بیشتر بخوانید…