بایگانی

Archive for the ‘حزب كمونيست كارگرى ايران’ Category

تظاهرات در اعتراض به حضور مزدوران رژیم اسلامی در تورنتو پنج شنبه ١٢ آوریل

آوریل 12, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جمهوری اسلامی تحت عنوان  مرکز اسلامی امام مهدی یکی از مزدوران مکلای خود  را  به نام دکتر میر باقری به تورنتو دعوت کرده است تا در شرایط تنفر و انزجار مردم ایران از رژیم اسلامی، اهداف پیدا و پنهان خود را در خارج از کشور نیز پیگیری کرده و موجبات تحریف افکار عمومی خارج از کشور را در جهت مشروعیت بخشی به رژیم اسلامی فراهم آورد.

بیشتر بخوانید…

کارگران شهاب خودرو علیه اخراج ایستادگی میکنند

آوریل 8, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

طبق گزارشی که به حزب رسیده است، امروز 19 فروردین ماه کارگران شهاب خودرو در ادامه مبارزات روزهای گذشته علیه اخراج خود، مقابل کارخانه جمع شدند و از آنجا به سمت وزارت تعاوت و کار و رفاه اجتماعی رفتند و در آنجا دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران اعلام کردند که در روزهای آتی به تجمعات خود مقابل مجلس و دفتر احمدی نژاد ادامه میدهند و به هیچوجه کوتاه نمی آیند.

بیشتر بخوانید…

گردهمایی، سخنرانی، گفت و شنود در ونکوور (شنبه ٢٨ آوريل)

آوریل 7, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در گرامیداشت اول مه، روزجهانی کارگر
گردهمایی، سخنرانی، گفت و شنود در ونکوور

ایران بعد از جمهوری اسلامی:

دو افق، دو آینده !

بیشتر بخوانید…

گردهمایی، سخنرانی، گفت و شنود در گوتنبرگ(يکشنبه ٢٢ آوريل)

آوریل 6, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

مراسم اول ماه مه در تورنتو

آوریل 6, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

زنده با اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران!

شما را به مراسم اول ماه مه دعوت می كنیم!

بار دیگر به استقبال اول ماه مه، روز جهانی كارگر می رویم. امسال، با فراخوان جنبش ٩٩ درصدی‌ها و اعلام روز اعتصاب عمومی در اول ماه مه، این روز می رود كه چهره ای متفاوت بخود بگیرد: روز نمایش قدرت طبقه کارگر، روز اعلام ادعانامه ٩٩ درصدیها علیه سرمایه داری و دولتهای آن در سراسر جهان، و روز اعلام عزم توده مزدبگیران برای بدست گرفتن سرنوشت خود!

بیشتر بخوانید…

جمهوری اسلامی واقعا یک حکومت فاشیستی است

آوریل 2, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در ادامه سياستهاي فاشيستي جمهوري اسلامي عليه پناهندگان افغانستاني، امروز ۱۳ فروردين يکي از دست اندرکاران اين حکومت در استان اصفهان بنام احمد رضا شفیعی که عنوان "مسئول کميته انتظامي ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي" در شهر اصفهان را دارد، سنگ تمام گذاشت و رسما ورود افغانها به يک پارک در اصفهان را ممنوع اعلام کرد. این مقام حکومت گفته است که "به منظور رفاه شهروندان، نيروهاي اين کميته با همکاري پليس امنيت و اداره اماکن در روز ۱۳ فروردين از ورد افاغنه به پارک کوهستاني صفه جلوگيري ميکنند". در مقابل این رفتار فاشیستی، گروهي از مردم اصفهان در پارک صفه به این سیاست فاشیستی اعتراض کرده و پلاکاردهايي را در دست گرفته بودند که روي ﺁن نوشته شده بود "من هم افغانم". اين ابتکار جالب و حرکتهايي از اين دست را بايد گسترش داد.

بیشتر بخوانید…

گزارشی از تظاهرات آنتی کاپیتالیستی در فرانکفورت آلمان

آوریل 2, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

گزارشی از تظاهرات آنتی کاپیتالیستی در فرانکفورت آلمان
هزاران نفر از مبارزه پناهجویان ایرانی در ورتسبورگ حمایت کردند

روز شنبه31 مارس بیش از 6000 نفراز فعالین جنبش ضد کاپیتالیستی در فرانکفورت آلمان دست به تظاهرات زدند. در جریان این تظاهرات سخنرانان در باره نقش بانکها و بورس در تخریب زندگی کارگران و مردم زحمتکش، بر علیه افکار و عقاید ارتجاعی کلیسا در توجیه فقر و فلاکت روزافزون کارکنان جامعه و افزودن بر سودهای افسانه ای سرمایه داران سخنرانی کردند.

بیشتر بخوانید…