بایگانی

Archive for the ‘حزب کمونيست کارگرى کردستان’ Category

چند فيلم کوتاه از مراسم يادبود رفقاى جانباخته ١٤ / ٧ سال ٢٠٠٠ در شهر سليمانيه

ژوئیه 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

با صف متحد ویکپارچه میتوانیم خواسته هایمان را متحقق کنیم!

فوریه 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیانیه حزب کمونیست کارگری کردستان

با صف متحد ویکپارچه میتوانیم خواسته هایمان را متحقق کنیم!

 کارگران ،زحمتکشان ،جوانان و آزادیخواهان ! مردم ناراضی وانقلابی کردستان !

بیشتر بخوانید…