بایگانی

Archive for the ‘حزب کمونیست کارگری عراق’ Category

شرکت دراولین کنفرانس مدیترانه ای در مارسی فرانسه!

ژوئن 5, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ترجمه از فرزاد نازاری

حزب کمونیست کارگری عراق در اولین کنفرانس مدیترانه ای ضد سرمایه داری که توسط حزب جدید ضد کاپیتالست برگزار شده بود شرکت کرد. وضعیت کشورهای حوزه دریای مدیترانه و بخصوص کشورهایی که شاهد جنبشهای انقلابی بوده اند، محور مباحثات را در این کنفرانس تشکیل میداد.

بیشتر بخوانید…