بایگانی

Archive for the ‘حسن حسام’ Category

نود و نه درصدی ها (شعر)

دسامبر 31, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جنگل می شوند
میدان هاوخیابان هارامی پوشانند
شاخه در شاخه
                 سبزدرسبز

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسن حسام