بایگانی

Archive for the ‘حسن معارفی پور’ Category

چند کلمه در مورد » نوروز»

مارس 29, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

انچه امروز  نوروز نام گرفته چیزی نیست جز سال جدید شمسی! بسیاری از دوستان ناسیونالست و چپ ناسیونالیست در بیانیه ها و مطالبشان می نویسند که "نوروز و سال نو" مبارک. راستش ادم نمی داند این را به پای حماقت بنویسد یا انتخاب سیاسی! ولی جدا از حماقت و سواد نازل سیاسی بسیاری از نیروهای موسوم به اپوزسیون، در این مورد به نظر من انتخاب سیاسی است که دخیل است، نه بی سوادی سیاسی!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسن معارفی پور

ستم کشی زنان، آلترناتیو چیست؟

مارس 9, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

نگاهی به وضعیت ستم کشی زنان در طول تاریخ جوامع طبقاتی، بررسی دیدگاههای مختلف به اصطلاح مدافع حقوق زن و به چالش کشیدن فمینیسم به مثابه ی یک گرایش منحرف در "جنبش زنان"، راه برون رفت چیست؟

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسن معارفی پور

چرا ما با ناسیونالیسم کورد مخالفیم؟

ژانویه 26, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در این مطلب تلاش خواهم نمود موضع گیری های احزاب و فعالین ناسیونالیست کورد را به چالش بکشیم و محدودیت های افق و دید ناسیونالیست قومی را افشا کنیم. براى من بعنوان کمونيست کارگرى هر نوع ناسيوناليسمى خرافه است و جنبش ناسيوناليستى را جنبشى ارتجاعى در خدمت بقاى سرمايه دارى و کوبيدن کارگر و آزادى و سوسياليسم ميشناسم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسن معارفی پور

عليه اقدامات کثیف رژیم جمهوری اسلامی

ژانویه 3, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

نادر کیانی از مزدوران اطلاعات جمهوری اسلامی است که مدتی بعنوان نفوذی در حزب کمونیست ایران فعالیت داشت و نهایتا اخراج و به سر کارش در ایران برگشت. او مرتبا با جعل اخبار و مانور اطلاعاتی مشغول پرووکاسیون علیه کومله است. در جدیدترین اقدام مبادرت به انتشار مقاله سیاسی – انتقادی من در وبلاگ امنیتی اش کرده و فرستنده مقاله را نویسنده ذکر کرده است!! این اقدام شنیع و پاخورده لااقل در مورد من برای بار دوم است که صورت میگیرد و اقدام مشابه اش در سال قبل طی اطلاعیه ای توسط من محکوم شده است.لینک اطلاعیه قبلی ضمیمه است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسن معارفی پور

چاقو هیچگاه دسته خودش را نمی برد! نگاهی به مقاله هلمت احمدیان

دسامبر 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

هلمت احمدیان از اعضای رهبری حزب کمونیست ایران طی مقاله ای به بهانه برخورد به نوشته یکی از اعضای محفل "اتحاد سوسیالیست کارگری"٬ به جای برخورد به این جریان تاریخ پر افتخار کمونیسم کارگری را نشانه گرفته و با ادبیاتی ناسيوناليستى به منصور حکمت و گرایش کمونیسم کارگری که در سال 91 از حزب کمونیست ایران جدا شدند حمله کرده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسن معارفی پور

بحران «نئولیبرالیسم» نیست٬ بحران سرمایه داری است!

اکتبر 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نگاهی گذار به بحران اقتصادی سرمایه داری و جدید ترین تحولات یک سال گذشته  

بحران اقتصادی سرمایه داری، که از جانب تئوریسين های وابسته به این نظام "بحران مالی"، "بحران نئولیبرالیسم"، بحران "اخلاقی" نظام سرمایه داری نئولیبرال و گاها، از جانب برخی از چپ های پوپولیست بورژوایی بحران اقتصادی نظام نئولیبرالیستی نام گرفته، یکی از بزرگترین بحران هایی بوده که از دهه ی 1930 تاکنون نظام سرمایه داری به خود دیده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسن معارفی پور

چرا به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى پیوستم؟

اکتبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

راجع به پیوستنم به حزب اتحاد کمونیسم کارگری، باید اشاره کنم که دلایل متعددی باعث پیوستنم به حزب اتحاد شد که در زیر به آن می پردازم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسن معارفی پور