بایگانی

Archive for the ‘حسین مرادبیگی’ Category

از سخنان جوانفکر تا حمله به سفارت انگلیس

دسامبر 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سخنان هفته گذشته جوانفکر، مشاور احمدی نژاد و مسئول روزنامه دولتی ایران، حاکی از تشدید شکافهای درون جمهوری اسلامی بود. جوانفکر تا آنجا پیش رفت که به نقش مستقیم خامنه ای و بیت رهبری او در سرکوب جنبش سبز و اعتراضاتی که حول انتخابات سال 88 شکل گرفت اشاره کرد. در کنار این، حمله روز سه شنبه عوامل جمهوری اسلامی به سفارت انگلیس در تهران، ابعاد تازه ای به تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا و  دول غرب داده و اختلافات درون جمهوری اسلامی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است.  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

چند کلمه ای در مورد فرمان حمله خمینی به مردم کردستان

اوت 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

روشنفکران و سخنگویان محافل راست و چپ بورژوا به هر مناسبت و بویژه این روزها به صرافت ارزیابی از انقلاب ٥٧ افتاده و می افتند. میگویند به  "هرج و مرج" کشیده شد. بر دوره قبل از آن افسوس میخورند. میگویند "افراطی گری" چپ نگذاشت وگرنه حکومت سابق نیز مانند جمهوری اسلامی که گویا قابل اصلاح است، قابل اصلاح بود. خلاصه هرکدام به شیوه خود در این مورد اظهار نظر میکنند تا تاریخ واقعی آن و نقش اقشار مختلف سرمایه را در آن لوس کنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

زیر چرخهای ماشین آدمکشی دولت بشار اسد

اوت 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ماشین آدمکشی دولت بورژوائی بشار اسد که از حمایت مالی و تسلیحاتی جنایتکاران جمهوری اسلامی نیز برخوردار است، علیه مردم و جوانان سوریه که خواهان آزادی و رفاه اجتماعی اند راه افتاده است و هر جا که میرود از خود ویرانی و کشتار به جا میگذارد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

جمهوری اسلامی و الزامات انتقال قدرت

ژوئیه 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مقدمه

بساط انتخاباتی دیگری توسط جمهوری اسلامی در راه است. دوباره انتقال قدرت میان جناحهای درون این حکومت برای سران آن الزامی شده است. صف بندیهای اولیه حول آن از هم اکنون در درون حکومت اسلامی شکل گرفته است و مثل همیشه نیروها و احزاب پوزیسیون و اپوزیسیون حکومت اسلامی را هم تحت تاثیر قرار داد و به تدریج مسیر نهایی آنان را نیز رقم میزند. همچنین در چند ماه گذشته تحولات مهمی در منطقه روی داده است که شکی نیست بر اوضاع سیاسی ایران هم تاثیر میگذارد و این در محاسبات  خامنه ای و دیگر اوباش اسلامی نیز گنجانده شده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

تقابل انقلاب و ضد انقلاب در مصر تشدید میشود

ژوئیه 14, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

حسین مرادبیگی : اوضاع کنونی در مصر را بطور بسیار فشرده میتوان چنین خلاصه کرد: رویدادهای اخیر نشان میدهند که دینامیسم تحرک انقلابی در مصر همچنان پابرجاست.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

در مورد یورش چپ حاشیه ای به رضا رخشان

ژوئیه 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مقدمه 

در یکی دو هفته اخیر رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مورد هجوم شاخه های مختلف چپ غیرکارگری قرار گرفت. وارد شدن در ابن بحث نه به خاطر اهمیت این چپ، بلکه به خاطر اهمیت رهبران و فعالین کارگری در ایران است. در اینجا من قصد ندارم  وارد دیالوگ با نظرات رضا رخشان در مورد مسائل مختلف که همه آنها به کارگر و به وضعیت کارگر در ایران مربوط میگردند، بشوم. چه از این بهتر که به مناسبتهای مختلفی در این موارد با رهبران و فعالین کارگری وارد دیالوگ شد، دیالوگی که مستقیما بر زندگی و مبارزه طبقه کارگر در ایران تاثیر میگذارد. در اینجا تنها به ماجرای نامه رضا رخشان به سندیکاهای کارگری در فرانسه و بدنبال آن یورش چپ بورژوا و درواقع چپ حاشیه ای به رضا رخشان می پردازم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

در نقد سمینار «طبقه کارگر و تحزب کمونیستی» رفیق کورش مدرسی

ژوئن 10, 2011 بیان دیدگاه

مقدمه

رفیق کورش مدرسی مدتی قبل در انجمن مارکس – حکمت سمیناری را تحت عنوان «طبقه کارگر و تحزب کمونیستی» برگزار کرد. این سمینار از چارچوب تیتر مورد نظرش فراتر رفت وتنها به مباحثی در چارچوب تحزب مثل تعریف کمونیسم و فعالیت کمونیستی و کمیته های کمونیستی و رابطه آن با تحزب محدود نماند، بلکه یک سیستم فکری کاملتر و شناخته شده و قدیمی تری را معرفی میکند. رفیق کورش از نقد و جدلش با چپ بطور کلی شروع کرده است، لذا ناچار شده است که همه سازمانها و جریانات چپ بطورکلی را به اعتباری؟ کمونیست بخواند. چون چپ بورژوا و چپ کمونیست را هم از همدیگر تفکیک نکرده است، این چپ گاهی چپ بطورکلی خوانده میشود، گاهی چپ موجود است، گاهی چپ بورژوا و غیرکارگری است و گاهی هم ظاهرا کمونیست! رفیق کورش همراه این مباحث از سیستمی فکری و از پایه های آن صحبت میکند و در اثبات آن خواننده خود را به مانیفست کمونیست و سمینارهای کمونیسم کارگری منصور حکمت و لنین ارجاع میدهد. بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

طبقه کارگر این وضعیت را قبول نمیکند

آوریل 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر که از ٢٠ فروردین ماه آغاز شد، یک بار دیگر بر ضرورت وحدت درون طبقه کارگر تاکید میکند. تاکید میکند که کارگر نباید پشت کارگر را خالی کرده و او را در مقابل دولت و کارفرمایان تنها بگذارد. نه کارگر شاغل کارگر بیکار را و نه کارگری که در موقعیت بهتری از نظر شغلی نسبت به کارگر بغل دستی خود قرار دارد. نه تنها به خاطر ضرورت وحدت طبقاتی و مبارزه برای رهایی کارگر و جامعه از مناسبات مبتنی بر کارمزدی، بلکه بویژه در شرایطی مانند ایران که موقعیت بسیار نامساعدی را به طبقه کارگر تحمیل کرده اند. طوریکه هر قدم از پیشروی این طبقه در مقابل دولت و کارفرمایان نیازمند مبارزه ای سرسختانه و درجه بالائی از اتحاد در میان خود کارگران است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

در نقد سمینار «طبقه کارگر و تحزب کمونیستی» رفیق کورش مدرسی

آوریل 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:حسین مرادبیگی

کیهان شریعتمداری و بیت رهبری باید فکری بحال خود کنند

مارس 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در مورد کمپین وزارت اطلاعات و روزنامه کیهان
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک نفر از ایادی خود را مسئول "بررسی رشد گروههای مارکسیستی در دانشگاه" از جمله "افشاگری" از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و حزب حکمتیست کرده است. روزنامه کیهان ارگان رسمی جمهوری اسلامی و بیت رهبری هم پخش آن را بعهده گرفته است و طی چند شماره بخشهای مقدماتی آن را نیز منتشر کرده است. حزب حکمتیست در این مورد عکس العمل لازم را نشان داده است و نیازی به تکرار آن نیست. در اینجا میخواهیم خیال جمهوری اسلامی را از یک بابت "آسوده" کنیم. 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

آنچه که طبقه کارگر در مصر به آن نیاز دارد

فوریه 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سرانجام بر اثر فشار تحرکت انقلابی مردم در مصر، مبارک مجبور به استعفا شد. رفتن مبارک تا همینجا، پیروزی بزرگ و حادثه بزرگی در تحولات سیاسی اخیر برای مردم مصر و دیگر توده کارگر و مردم زحمتکش در منطقه است. با استعفای مبارک این تحولات وارد دور جدیدی خواهد شد و میرود که سرنوشت و آینده سیاسی مصر را رقم بزند. بند و بست های پشت پرده، عوام فریبی های معمول بورژوازی همراه با جلو کشیدن چهره های کاذب، شدت میگیرد. کل ارتجاع بورژوائی برای خفه کردن تحرک انقلابی اخیر مردم بیش از پیش به کار میافتد تا آن را در این یا آن نقطه تعادل متوقف کنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

کارگر را نباید به التماس از بورژوازی کشاند

دسامبر 2, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

اخیرا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در اطلاعیه مشترکی به اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی توسط این دولت اعتراض کرده اند. شرایط و اوضاع و احوال فعلی و بویژه سیاست و جهتگیری هائی که در این اطلاعیه آمده است، ما را ملزم میکند که به نکاتی در این مورد اشاره کنیم. نکاتی که منافع عمومی طبقه کارگر و تقویت  اتحاد و انسجام درونی این طبقه آن را ایجاب میکند.  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

تزهائی در باره فویرباخ یا نوشتن اباطیل فلسفی حزب کمونیست کارگری در ذیل آن

نوامبر 11, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

حسین مرادبیگی : مقدمه – حزب کمونیست کارگری در اولین شماره نشریه کمونیسم کارگری که آن را ارگان تئوریک سیاسی این حزب می نامد، در یکی از مقالات آن، تزهائی در باره فویرباخ از مارکس را "معرفی" کرده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی