بایگانی

Archive for the ‘حسین مرادبیگی’ Category

طبقه کارگر این وضعیت را قبول نمیکند

آوریل 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر که از ٢٠ فروردین ماه آغاز شد، یک بار دیگر بر ضرورت وحدت درون طبقه کارگر تاکید میکند. تاکید میکند که کارگر نباید پشت کارگر را خالی کرده و او را در مقابل دولت و کارفرمایان تنها بگذارد. نه کارگر شاغل کارگر بیکار را و نه کارگری که در موقعیت بهتری از نظر شغلی نسبت به کارگر بغل دستی خود قرار دارد. نه تنها به خاطر ضرورت وحدت طبقاتی و مبارزه برای رهایی کارگر و جامعه از مناسبات مبتنی بر کارمزدی، بلکه بویژه در شرایطی مانند ایران که موقعیت بسیار نامساعدی را به طبقه کارگر تحمیل کرده اند. طوریکه هر قدم از پیشروی این طبقه در مقابل دولت و کارفرمایان نیازمند مبارزه ای سرسختانه و درجه بالائی از اتحاد در میان خود کارگران است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

در نقد سمینار «طبقه کارگر و تحزب کمونیستی» رفیق کورش مدرسی

آوریل 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:حسین مرادبیگی

کیهان شریعتمداری و بیت رهبری باید فکری بحال خود کنند

مارس 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در مورد کمپین وزارت اطلاعات و روزنامه کیهان
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک نفر از ایادی خود را مسئول "بررسی رشد گروههای مارکسیستی در دانشگاه" از جمله "افشاگری" از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و حزب حکمتیست کرده است. روزنامه کیهان ارگان رسمی جمهوری اسلامی و بیت رهبری هم پخش آن را بعهده گرفته است و طی چند شماره بخشهای مقدماتی آن را نیز منتشر کرده است. حزب حکمتیست در این مورد عکس العمل لازم را نشان داده است و نیازی به تکرار آن نیست. در اینجا میخواهیم خیال جمهوری اسلامی را از یک بابت "آسوده" کنیم. 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

آنچه که طبقه کارگر در مصر به آن نیاز دارد

فوریه 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سرانجام بر اثر فشار تحرکت انقلابی مردم در مصر، مبارک مجبور به استعفا شد. رفتن مبارک تا همینجا، پیروزی بزرگ و حادثه بزرگی در تحولات سیاسی اخیر برای مردم مصر و دیگر توده کارگر و مردم زحمتکش در منطقه است. با استعفای مبارک این تحولات وارد دور جدیدی خواهد شد و میرود که سرنوشت و آینده سیاسی مصر را رقم بزند. بند و بست های پشت پرده، عوام فریبی های معمول بورژوازی همراه با جلو کشیدن چهره های کاذب، شدت میگیرد. کل ارتجاع بورژوائی برای خفه کردن تحرک انقلابی اخیر مردم بیش از پیش به کار میافتد تا آن را در این یا آن نقطه تعادل متوقف کنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

کارگر را نباید به التماس از بورژوازی کشاند

دسامبر 2, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

اخیرا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در اطلاعیه مشترکی به اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی توسط این دولت اعتراض کرده اند. شرایط و اوضاع و احوال فعلی و بویژه سیاست و جهتگیری هائی که در این اطلاعیه آمده است، ما را ملزم میکند که به نکاتی در این مورد اشاره کنیم. نکاتی که منافع عمومی طبقه کارگر و تقویت  اتحاد و انسجام درونی این طبقه آن را ایجاب میکند.  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی

تزهائی در باره فویرباخ یا نوشتن اباطیل فلسفی حزب کمونیست کارگری در ذیل آن

نوامبر 11, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

حسین مرادبیگی : مقدمه – حزب کمونیست کارگری در اولین شماره نشریه کمونیسم کارگری که آن را ارگان تئوریک سیاسی این حزب می نامد، در یکی از مقالات آن، تزهائی در باره فویرباخ از مارکس را "معرفی" کرده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حسین مرادبیگی