بایگانی

Archive for the ‘حميد تقوايى’ Category

در باره جهت گیری و جایگاه سیاسی کنگره هشتم

فوریه 20, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

مصاحبه با حمید تقوایی

انترناسیونال: حمید تقوایی کنگره هشتم حزب بزودی برگزار میشود. اولین سوال اینست که شما بعنوان لیدر حزب چه تصویری از این کنگره در ذهن دارید؟ فکر میکنید کنگره باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حميد تقوايى

وضعیت انفجاری ایران و نقش کلیدی مبارزه مردم

فوریه 6, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

متن مصاحبه تلویزیون کانال جدید با حمید تقوایی. 

شهلا دانشفر:  حرف بسیاری از از بینندگان کانال جدید اینست که اوضاع جامعه ایران انفجاری است. فقر و گرانی بیداد میکند و زندگی مردم تحت فشار همه جانبه ای قرار دارد. سئوال ما اینست که شما این وضعیت را چطور توضیح میدهید و صحبت حزب با مردم چیست؟

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حميد تقوايى

بحران جاری سرمایه داری و تئوری مارکسیستی بحران

ژانویه 1, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:حميد تقوايى

از «خط پنج» تا بانک جهانی!

ژوئیه 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اخیرا نظراتی علیه مجمع عمومی و در دفاع از طرح حذف یارانه ها و حمایت از سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد  به اسم کارگر و دفاع از منافع کارگران مطرح شده و از جوانب مختلفی از طرف رفقای حزبی پاسخ درخور و محکمی  گرفته است. اما به نظر من هنوز جا دارد این نوع موضع گیریهای پرو رژیمی  بر متن شرایط سیاسی عمومی و روند جنبش کارگری در ایران مورد بررسی قرار بگیرد. لازم است به این سئوال پاسخ گفت که  علل و زمینه های سیاسی طرح چنین نظراتی در جامعه و در جنبش کارگری چیست؟ آیا این نظرات دارای سابقه ایست و گرایشی را نمایندگی میکند و اگر جواب مثبت است چه گرایشی؟ قصد این نوشته پاسخ به این نوع سئوالات است.  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حميد تقوايى

دنيا را بر سرشان خراب ميكنيم! در مورد اعدام شهلا جاهد

دسامبر 3, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

اعدام وحشيانه شهلا جاهد را به خانواده و دوستانش، و به همه مردمي كه براي نجات او مدتها تلاش كردند صميمانه تسليت ميگويم. اعدام شهلا جاهد يك قتل سياسي بود.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:حميد تقوايى