بایگانی

Archive for the ‘خالد امین’ Category

طبقه‌ کارگر و سیاست‌های ایران و ترکیه‌ در عراق!

سپتامبر 16, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

خالد امین : قبل از اینکه‌ به‌ عنوان بالا بپردازیم مروری کوتاه‌ به‌ جنبش کارگری عراق ضرورت دارد. طبقه‌ کارگر عراق یکی از فعال ترین بخش از پرولتاریای جهانی و به‌ ویژه‌ خاورمیانه‌ بوده‌ و می‌باشد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:خالد امین