بایگانی

Archive for the ‘راديو پرتو’ Category

گفتگو با رحمان حسین زاده در مورد شانزده آذر ٬شکافهای درون رژیم و شکنجه فعالین کارگرى

نوامبر 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گفتگوی هفته  با رحمان حسین زاده: شانزده آذر و مصافهای امروز دانشجویان چپ و کمونیست،  شکافهای پرشتاب درون رژیم، شکنجه فعالین کارگری در زندانهای جمهوری اسلامی
http://www.radiopartow.com/Barnameha/25-Nov-2011/RP-25nov2011-Rahman.ram

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:راديو پرتو

کشمکش اتمی و فضای جنگی، سالگرد تاسیس سندیکای هفت تپه، پلنوم ٢٢ … گفتگو با رحمان حسین زاده

نوامبر 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مرور بر مهمترین وقایع هفته: کشمکش اتمی و فضای جنگی، سالگرد تاسیس سندیکای هفت تپه، پلنوم 22 کمیته مرکزی حزب حکمتیست: گفتگو با رحمان حسین زاده 

   بخش اول

http://www.radiopartow.com/Barnameha/18-nov2011/RP-18nov2011-Rahman_1.ram   

بخش دوم 

http://www.radiopartow.com/Barnameha/18-nov2011/RP-18nov2011-Rahman_2.ram          

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:راديو پرتو

جوانان در ایران , آرمانها و معضلات … گفتگو با رحمان حسین زاده

اکتبر 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

اعتصاب کارگران پتروشیمی ٬گفتگو با رحمان حسین زاده … تحرک ارتجاعی در میان اپوزسیون بورژوا ناسیونالیست کرد ٬گفتگو با سلام زيجى

اکتبر 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

ده سال پس از ١١ سپتامبر٬ گفتگو با رحمان حسین زاده … در همبستگی با مبارزات کارگری در مصر ٬ گفتگو با شمال علی

سپتامبر 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

جوانان در ایران، آرمانها و معضلات: گفتگو با رحمان حسین زاده ( بخش اول)

سپتامبر 5, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

ارتجاعی دیگر در انتظار مردم در لیبی / گفتگو با رحمان حسین زاده

اوت 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

قطعنامه درباره جنبش کارگری در ایران: گفتگو با رحمان حسین زاده

اوت 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

تجاوزهای گروهی و اذیت وآزار زنان در ایران / گفتگو با اعظم کم گویان

اوت 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تهیه کننده: هلاله طاهری
گفتگو با اعظم کم گویان
هلاله طاهری: در دنیای سراسر خشونت آمیز امروزی آنجایی که به زنان برمیگردد انگار هر مصیبتی مجاز است که دامن آنها را بگیرد. اذیت و آزار هر روزه زنان کمابیش در همه جوامع وجود دارد اما هر از چندگاهی نوک کوه یخهایی از تجاوز و شکنجه و کشتار و قلع و قمع زنان به دستان مردان ناموس پرست و مامورین دولتی در بخشهایی از این جهان قلب هر انسان منصفی را به درد میاورد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:راديو پرتو

سکولاریسم و موقعیت زنان در جامعه ایران ( گفتگو با اعظم کم گویان )

ژوئیه 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گفتگو با اعظم کم گویان
تهیه کننده: هلاله طاهری
هلاله طاهری: سکولار که واژه اصلی آن از زبان لاتین آمده به معنی "زمانه"، "سده" و "زمان حال" میباشد. طبقات و احزاب سیاسی بسته به موقعیت و جایگاه شان سکولار یا همین "زمانه" را تعابیر متفاوتی به آن میدهند . سکولاریسم یا سکولاریزاسیون از پیشرفتهای ایدئولوژیک در پنج سده اخیر و مربوط به عصر روشنگریست. دستاوردهای آن در بخشهای زیادی از اروپا و در راس آن در فرانسه برای نسلهای بعدی گشایش فکری و نظری و مجموعه آزادیهای فردی و اجتماعی را به بار آورده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:راديو پرتو

جنبش سبز، دو سال گذشت: گفتگو با رحمان حسین زاده

ژوئن 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

طبقه کارگر و سنگرهای دفاع از مطالبات مبرم: گفتگو رحمان حسین زاده

مه 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

دور تازه از کشمکشها در رژیم، زمینه و روندها … گفتگو با رحمان حسین زاده

مه 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

دور تازه از کشمشها در رژیم، زمینه و روندها: گفتگو با فاتح شیخ

آوریل 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو

اعتراض عليه اعدام و سركوب رژيم در كردستان: گفتگو با سلام ذيجى

ژانویه 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:راديو پرتو